Sex nya regionala processägare

Sidan publicerades 18 mars 2014

Följande personer är nya processägare vid Regionalt cancercentrum väst sedan 2013 eller början av 2014.

Processägare är läkare med stor kompetens inom sina respektive områden, som leder vårdprocessarbetet för att utveckla cancervården. Processägarna kan antingen vara inriktade på en särskild diagnos eller ett område, till exempel screening, palliativ vård och tidig upptäckt.

Bo WängbergBo Wängberg är ny processägare för Neuroendokrina buktumörer. Han är adjungerad professor i kirurgi vid Göteborgs universitet och universitetssjukhusöverläkare vid vid enheten för endokrin kirurgi och buksarkom vid SU/Sahlgrenska. 

Carin SandbergCarin Sandberg är ny processägare för maligna hudtumörer. Hon är överläkare
vid Hudkliniken SU/Sahlgrenska och forskare vid avdelningen för dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet.


Maria EdegranMaria Edegran
är ny processägare för mammografi. Hon är överläkare vid kliniken för Bild och funktionsmedicin, Uddevalla sjukhus/NU-sjukvården. 

 

Roger Olofsson

 

Roger Olofsson är ny processägare för bröstcancer. Han är specialistläkare i kirurgi vid SU/Sahlgrenska och disputerade vid Göteborgs universitet 2013. 

 

Svein Olav Bratlie

Svein Olav Bratlie är ny processägare för pankreascancer (bukspottskörtelcancer). Han är specialistläkare i kirurgi vid sektionen för övre gastrointestinal kirurgi, SU/Sahlgrenska. 

 

Ulrika SmedhUlrika Smedh är ny processägare för esofagus- och ventrikelcancer (matstrups- och magsäckscancer). Hon är docent i kirurgi vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset/SU. 

 

Lista äver samtliga regionala processägare