Orala antibiotika kan förenkla behandling för patienter med neutropen feber

Sidan publicerades 15 oktober 2014

Orala antibiotika, till exempel tabletter, kapslar eller lösningar, kan ges till cancerpatienter med neutropen feber som har låg risk för komplikationer. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Feber vid brist på vita blodkroppar, neutropen feber, kan vara tecken på ett livshotande infektionstillstånd. Cancerpatienter får ofta brist på vita blodkroppar, speciellt efter behandling med cellhämmande läkemedel. Traditionellt behandlas dessa patienter med bredspektrumantibiotika intravenöst på sjukhus vid feber.

Oral behandling skulle kunna innebära färre dagar på sjukhus för cancerpatienterna och dessutom besparingar för sjukvården, enligt rapporten. En ökad peroral användning skulle också kunna leda till sänkt risk för utveckling av antibiotikaresistens eftersom sjukvården då kan minska bruket av vissa bredspektrum-antibiotika.

Läs hela rapporten på SBU:s webbplats