4 miljoner till förberedelser för standardiserade vårdförlopp i cancervården

Sidan publicerades 9 september 2014

Regeringen beslutade den 4 september att avsätta 4 miljoner kronor till förberedelser inför satsningen på kortade väntetider och minskade skillnader i cancervården. Under hösten ska utvecklingen av standardiserade vårdförlopp i cancervården påbörjas.

Medlen ska användas för insatser i syfte att förbereda för den kommande satsning på cancerområdet, som regeringen aviserade i årets vårproposition. Satsningen ska genomföras under perioden 2015-2018 och utgå från den danska modellen med så kallade pakkeforløb, det vill säga standardiserade vårdförlopp.