Oklart om bildteknik ger bra underlag inför behandling av prostatacancer

Sidan publicerades 12 september 2014

Många landsting använder avancerad bildteknik vid prostatacancer för att ta reda på hur spridd cancern är. Men det är oklart om vården kan lita på bilderna som grund för beslut om behandling. Det visar den senaste rapporten från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Det är idag svårt att fastställa utbredning av prostatacancer. Därför finns det förhoppningar inom vården om att modern teknik kan ge en tydligare bild av spridningen. SBU:s rapport visar att det fortfarande är oklart om bilddiagnostisk teknik kan bidra till detta. För att ta reda på det behövs mer forskning. Granskningen pekar även på att det ännu inte går att bedöma om denna typ av undersökning är kostnadseffektiv.

Bakgrund

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos svenska män. Granskningen i rapporten avser bilddiagnostiska metoder som används för att bestämma utbredning (stadieindelning) av nydiagnostiserad prostatacancer inför val av behandling. De metoder som utvärderas är magnetkamera (MRT), positronkamera (PET) och positronkamera med datortomografi (PET/DT).


Läs mer i rapporten occh sammanfattningen av rapporten 
Läs hela pressmeddelandet från SBU