Under Cellprovsveckan sprids budskapet att cellprov räddar liv!

Sidan publicerades 28 april 2015

Cellprovsveckan tillbaka. Initiativet till en återkommande cellprovsvecka startades för att sprida information om hur viktigt det är att ta cellprov när man blir kallad. Varför? För att cellprovtagning räddar liv.

En cellprovsbuss åker på turné till olika platser i Västra Götaland och Halland under veckan och alla barnmorskemottagningar gör en särskild insats för att informera om vikten av att ta cellprov.

Bilden visar två doulor stående vid cellprovsbussen

– För kvinnor som inte har tagit provet på länge, har fått en kallelse eller snart kommer att bli kallad, finns möjligheten att ta cellprov på plats i bussen, säger Anneli Ljungren, samordningsbarnmorska i Halland.

Under hela veckan finns även möjligheten att via sms eller e-post enkelt få reda på när man senast tog sitt cellprov. Kvinnor kan skicka sms till 076-446 32 73 eller e-post till cellprov@vgregion.se för att få reda på när de senast tog sitt cellprov.

Cellprovsveckan är en återkommande informationskampanj om cellprovtagning som startade för tre år sedan som ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.

– Vi arbetar på många olika plan för att nå kvinnor med information och provtagning. I år genomförs en cellprovsvecka även i flera andra landsting från norr till söder. Det är mycket glädjande att sådana här utåtriktade arbetsformer sprids, säger Björn Strander, Överläkare och forskare, Regionalt cancercentrum väst.

De senaste åren har även kunskapen om hur viktigt det är att ta sitt cellprov ökat, något som bland annat visat sig då allt fler kvinnor tar sitt cellprov.

– Fortfarande är det många kvinnor som inte kommer när de får en inbjudan. Några tror att det gör ont, andra anser sig inte hinna och vissa glömmer helt enkelt bort sin tid. Därför är det viktigt att nå ut till alla hur cellprovet går till och att cellprov faktiskt räddar liv, säger Mia Westlund, utvecklingsledare och barnmorska vid enheten för cervixcancerprevention på Regionalt cancercentrum väst.

 

Cellprovsbussens hållplatser

Elins Esplanad, Skövde 3 maj kl. 11-16
Knalleland, Borås4 maj kl. 10-16
Hjällbo, Goteborg 5 maj kl. 10-17
Grönevängstorg, Andersberg, Halmstad6 maj kl. 10-16
Stortorget, Laholm7 maj kl. 10-16

Vid bussen finns barnmorskor som tar prov, informerar och svarar på frågor. På flera hållplatser finns även doulor och kulturtolkar.


Cellprov räddar liv

De svenska screeningprogrammen mot livmoderhalscancer har bidragit till att minska livmoderhalscancer kraftigt. Trots det så insjuknar 450 kvinnor i Sverige varje år och av dessa avlider ungefär 150 i sjukdomen. De flesta av dem har inte tagit cellprov. Genom regelbunden cellprovtagning kan man upptäcka cellförändringar i tid och förebygga dem innan de utvecklas till cancer.

Cellprovsveckan är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Regionalt cancercentrum väst, och Kunskapscentrum för Jämlik vård. Förhoppningen är att det kommer att bli en årligen återkommande Cellprovsvecka i hela landet.

För mer information: 1177.se och www.cellprov.se

 

Kontaktuppgifter

Västra Götalandsregionen: Mia Westlund, Utvecklingsbarnmorska Cervixcancerprevention,
Regionalt cancercentrum väst, Tel. 0722-12 67 00

Region Halland: Anneli Ljunggren, Samordningsbarnmorska,
Tel. 070-515 78 41


 

Foto: Mia Westlund