Bra start på standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 1 december 2015

Västra Götalandsregionen har lämnat in en rapport till Socialdepartementet, som beskriver hur långt regionen har kommit med införandet av de första fem standardiserade vårdförlopp (SVF).

Rapporten är en uppföljning av handlingsplanen som lämnades in till Socialdepartementet i mars. Bland annat presenteras genomfört arbete, insatta åtgärder och resultat. Rapporten ligger även till grund för utbetalning av hälften av de statliga medel som delas ut i år.

Starkt stöd för införandet

En viktig framgångsfaktor i Västra Götalandsregionen har varit den gemensamma prioriteringen av införandet som politiker, ledningar och medarbetare har gjort och de gemensamma arbetsformer som har utvecklats. 

– Det finns ett stort engagemang hos berörda enheter i regionen och det har skett mycket på den korta tid som projektet har varit igång. Nu bygger vi vidare på denna grund i det fortsatta arbetet, säger Nina Modig, projektledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Styrka med förbokade tider

Enligt rapporten har etableringen av förbokade tider lett till snabbare utredningar och positiva reaktioner från patienter. Men det finns även en del utmaningar, bland annat att nå ut med information till alla de tusentals medarbetare och patienter som berörs och att skapa förutsättningar för införandet på relativt kort tid. 

– Det här är ett utvecklingsarbete, allt kommer inte att fungera optimalt från dag ett. Men med transparens, konstruktiv dialog, utveckling av gemensamma arbetssätt och genom att lära oss av varandras framgångar och svårigheter, så tror vi att standardiserade vårdförlopp både kan korta väntetiderna och skapa en mer jämlik cancervård, säger Jarl Torgerson, regionläkare och projektledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Viktigt med uppföljning

Under 2016 kommer ytterligare ett tiotal vårdförlopp införas, vilket skärper konkurrensen om tillgången på resurser inom bland annat radiologi, patologi, operation och strålbehandling. 

– För att korta väntetiderna och samtidigt undvika undanträningseffekter är det viktigt att vi satsar på kompetensförsörjning och att skapa tillräckligt med kapacitet i vårdförloppen, säger Jarl Torgerson.

En viktig del är till exempel att ha system för att snabbt fylla förbokade tider till standardiserade vårdförlopp som inte används med andra patientgrupper.

Över 800 patienter på två månader

Ett mätsystem för att följa upp patienterna i Västra Götalandsregionen som inkluderas i vårdförloppen finns nu på plats. Under september och oktober inkluderades 857 patienter i ett standardiserat vårdförlopp. Statistik för hur många av dessa som visade sig ha cancer och hur väntetiderna utvecklas kommer att redovisas längre fram.

Läs hela rapporten om införandet av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen här.

Läs mer om standardiserade vårdförlopp.