Ny informationssida om standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 7 februari 2015

Nu finns en ny regional informationssida om arbetet med att korta väntetiderna i cancervården via införandet av standardiserade vårdförlopp.

Arbetet inleds 2015 och kommer att pågå under fyra år. På den nya sidan kan du bland annat:

  • ta del av allmän information om satsningen,
  • se hur det regionala arbetet är organiserat,
  • ladda ner informationsmaterial och presentationer.
  • se filmer där den danska professionen berättar hur modellen fungerar i Danmark.


Läs mer på informationssidan "Varje dag räknas".