Presentationer från dagen

Sidan publicerades 30 januari 2015

Den 23 januari höll Regionalt cancercentrum väst en dialogdag om standardiserade vårdförlopp med runt 140 deltagare från Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Nedan finns de presentationer som hölls under dagen att läsa och ladda ner i pdf-format.