Nystart för populär utbildning för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 10 september 2014

I augusti 2014 startade ytterligare en omgång av den populära högskoleutbildningen för kontaktsjuksköterskor. Utbildningen ges på halvfart under ett år och söktrycket är högt.

Spänning, nervositet och förväntan. Det var många känslor i luften när de nya studenterna möttes på Lilla Bommens konferenscenter i Göteborg för att träffa varandra och sina kursansvariga lärare.

Totalt har 28 sjuksköterskor från Region Halland och Västra Götalandsregionen antagits till utbildningen som innehåller kurser i både allmän onkologi, kontaktsjuksköterskan i cancervården, förbättringskunskap och ett praktiskt utvecklingsprojekt.

Två av de nya studenterna: Petra Lindroos Kölqvist och Cecilia Dahl Hammarstedt.

Höga förväntningar på utbildningen

Två av de nya studenterna är Petra Lindroos Kölqvist och Cecilia Dahl Hammarstedt. Till vardags arbetar de på hematologimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där de är områdesansvariga sjuksköterskor för plasmacellsteamet, respektive anemi- och leukemiteamet.

De ser fram emot att utveckla rollen som kontaktsjuksköterska, men också att få lära sig mer om verksamhetsutveckling

– Jag vill få mer kött på benen när det gäller hur man arbetar som kontaktsjuksköterska. Jag tror att vi jobbar lite åt det hållet på hematologen redan nu, men det ska bli spännande att se, säger Petra Lindroos Kölqvist.

– Jag ser fram emot att lära mig mer om personcentrerad vård och hur man kan arbetar med det som kontaktsjuksköterska. Vad gör vi som är bra i dag och hur kan vi bli ännu bättre? säger Cecilia Dahl Hammarstedt.

Ser fram emot förbättringsarbetet

Petra Lindroos Kölqvist har tidigare deltagit i utvecklingsarbetet med patientmedverkan via upplevelseböcker inom hematologin. Hon ser fram emot kursen i förbättringskunskap.

– Jag har höga förhoppningar på förbättringsprojektet. Jag tror att det kan falla väl ut i vår verksamhet – att det kan bidra till att vården blir bättre för patienter, men även för personalen. Nöjda patienter ger ju nöjd personal, säger hon

En viktig del av utbildningen tycker hon är att bygga nätverk och att lära sig av andras erfarenheter.

– Världen kan kännas ganska snäv utifrån mitt akutleukemivperspektiv. Jag tror att det är viktigt med en utblick, att få ta del av andras erfarenheter från andra områden. På så sätt kan vi få inspiration och tänka nytt – vad skulle vi kunna göra annorlunda? säger hon.

Får stöd även efter kursen

Utbildningen finansieras av Regionalt cancercentrum i väst och ges i samarbete med Lunds universitet, Högskolan i Skövde och Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers. Förra årets utbildning resulterade i ett 30-tal förbättringsarbete. Nytt för i år är att Svante Lifvergren från CHI kommer att följa upp och stötta förbättringsarbetena även efter kursens slut. På så sätt hoppas man att vårdavdelningarna ska kunna göra förbättringarna till permanenta inslag i verksamheterna.

Vad gjorde tidigare studenter?

Läs mer om förbättringsarbetena vårterminen 2014. 

 

Text och foto: Karin Allander