Magnet lär föräldrar om solskydd för barn

Sidan publicerades 16 april 2015

Skydda ditt barn med skugga, kläder och kräm. Och undvik solen mellan klockan elva och tre. Det är huvudbudskapen i satsningen Sunda solvanor, som riktar sig till småbarnsföräldrar.

Satsningen inleds under maj 2015 på BVC-mottagningar i stora delar av södra Sverige. En viktig del är den kylskåpsmagnet varje familj får med sig hem. Magneten är stor som en handflata och innehåller i huvudsak bilder.

– Tanken är att skapa tydliga budskap och att ge föräldrar verktyg för hur de ska skydda sina barn. Magneten ska även fungera som en påminnelse i vardagen, säger Shirin Bartholdsson, folkhälsovetare och utvecklingsledare inom förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård på Regionalt cancercentrum väst, som samordnar arbetet.

Samarbete med känd barnboksförfattare

Bilderna är hämtade från Pernilla Stalfelts En bok om solen, som är framtagen i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten. Magneten hänvisar även till en temasida om sunda solvanor på 1177.se, där man kan läsa mer om vad man ska tänka på. Både Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar deltar. Totalt kommer närmare 50 000 magneter att delas ut.

– Vi har även ett samarbete med Arla. Från 25 maj och en månad framåt kommer budskapet om Sunda solvanor att synas på deras mjölkpaket över hela Sverige, säger Shirin Bartholdsson.

Stärker BVC-sjuksköterskornas kunskaper

Satsningen ska även stärka BVC-sjuksköterskornas kunskaper och ge dem konkreta verktyg i kommunikationen med småbarnsföräldrar. Tillsammans med hudläkare har ett kunskapsstöd med vanliga frågor och svar om solen tagits fram.

– Solen har både positiva och negativa egenskaper. Den ger oss livsviktig D-vitamin, men det räcker med att vara ute en halvtimma mitt på dagen under sommarhalvåret och bara visa ansikte och händer för att vi ska få vårt dagsbehov. Resten av tiden samlar vi på oss strålning som är skadlig för huden och ökar risken för hudcancer, säger Carin Sandberg, hudläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som har varit med och tagit fram kunskapsstödet.

Stor ökning av hudcancer i Sverige

Bakgrunden till satsningen är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom. Sjukdomen drabbar både gamla och unga och ökar i alla åldrar. Den största riskfaktorn är att bränna sig i solen.

– Det gäller hela livet, men små barn har särskilt känslig hud. Om du börjar bränna dig i solen redan som barn, så kommer du sannolikt att bränna dig fler gånger totalt under livet och då ökar risken. Satsningar som den här är superviktiga. Förhoppningsvis kan dagens barn bli den första generationen där hudcancer faktiskt minskar, säger Carin Sandberg.

Sunda solvanor började som ett pilotprojekt på fyra BVC-mottagningar i Västra Götalandsregionen 2014. Projektet fick mycket goda resultat. Av de 500 föräldrar som deltog uppgav två av tre att de blev bättre på att skydda sina barn från solen.

Text: Karin Allander