Eldsjälar på Sahlgrenska fick pris på Gyncancerdagen

Sidan publicerades 17 april 2015

Eva Rosén, kontaktsjuksköterska på Kvinnokliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var en av dem som uppmärksammades när Nätverket mot gynekologisk cancer delade ut sitt årliga eldsjälspris. Priset delades ut på Gyncancerdagen den 16 april.

Eva Rosén, kontaktsjuksköterska på Kvinnokliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Det var en glad men omtumlad Eva Rosén som mottog diplom och blommor under Gyncancerdagen i Göteborg. Hon uppmärksammas för sitt engagerade arbete med patienter och närstående och för att hon skapar trygghet och tillit mellan vård och patient.

– Det här kommer som en jätteöverraskning. Det känns fantastiskt roligt att bli uppskattad för det arbetet man gör, säger hon.

 

Skapar trygghet och kontinuitet

Eva Rosén är kontaktsjuksköterska på avdelning 68 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som är en kirurgisk avdelning för patienter som opereras för gynekologisk cancer. Tillsammans med ytterligare en kollega tar hon varje dag emot samtal från anhöriga och patienter som har opererats eller ska opereras.

– Det kan handla om att man har frågor inför operationen, att man undrar varför något provsvar inte har kommit, eller att man är orolig eller ledsen. Vi bevakar även utredningarna och ser till att allt flyter på. Jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Man lär känna patienterna och man känner att man kan göra skillnad, säger hon.

 

Var med och byggde upp verksamheten

Eva Rosén har tidigare gått Regionalt cancercentrum västs utbildning för kontaktsjuksköterskor, som avslutas med en kurs i praktiskt förbättringsarbete. Hennes arbete gick ut på att bygga upp kontaktsjuksköterskemottagningen som nu har varit igång ett drygt år. Bland annat intervjuade hon patienter för att undersöka vilka behov de har.

– Det har fallit väldigt väl ut, men det finns självklart mer att göra. I nästa steg vill vi ta fram nya rutiner vid utskrivning, så att man även kan få ett utskrivningssamtal. Vi vill också ta fram en ny mapp med information man kan ta med sig hem, som komplement till den muntliga informationen, säger hon.

 

Pris för forskning kring sena biverkningar

Även Karin Bergmark, överläkare och gynonkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tilldelades eldsjälspris. Hon uppmärksammas för sin forskning kring sena biverkningar och för att uppmärksamma behovet av rehabilitering för cancerpatienter.

Läs mer om Karin Bergmark i en artikel på Cancerfondens webbplats.

 

Motiveringarna löd:

"Med sitt genuina engagemang som Kontaktsjuksköterska är Eva Rosén en resurs för kvinnor med gynekologisk cancer och deras närstående, när de behöver stöd och praktisk information. Hon strävar efter att göra vårdresan så smidig som möjligt för varje enskild kvinna. Hon samordnar tider och planering så att allt ”flyter på” och skapar därmed trygghet och tillit mellan vård och patient. Hon arbetar tillsammans med kollegor för ständiga förbättringar."

 

"Karin Bergmark har inom sin forskning speciellt intresserat sig för senbiverkningar efter behandling för gynekologisk cancer. Karin har konsekvent och med vetenskaplig metodik drivit och utvecklat frågan till nytta för patienter. De seneffekter som genom att uppmärksammas kan behandlas innefattar inkontinens, avföringsproblematik, smärtor och sexuell problematik. Karin Bergmarks engagemang i frågorna senast vid nedläggningen av Venuskliniken i Stockholm bidrar till att synliggöra handikappet, uppmärksamma vårdpersonalen och politiker på att patienterna borde få relevant behandling och rehabilitering."

 

Text och foto: Karin Allander