MENY


28
SEP
2015

Väst

Bättre patientinformation krävs för att korta väntetiderna

Ett av målen med standardiserade vårdförlopp är att korta väntetiderna. Men för att det ska lyckas krävs det att patienter som inkluderas får tydligare information. Det var en av lärdomarna när vårdpersonal som arbetar med standardiserade vårdförlopp för prostatacancer och urinblåse- och urinvägscancer träffades för att utbyta erfarenheter.


25
SEP
2015

Väst

Västra Götalandsregionen storsatsar för bättre cancervård

Västra Götalandsregionen (VGR) ska som första region i landet inrätta ett samordnat och heltäckande digitalt verksamhetsstöd för sin patologiverksamhet. Syftet är att digitalisera och effektivisera diagnostik av cancersjukdomar, kvalitetssäkra analyser och att väsentligt förkorta väntetider – från remiss till svar.


15
SEP
2015

Väst

Lathund för allmänläkare ska bidra till tidig upptäckt av cancer

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en lathund om tidig upptäckt av cancer som riktar sig till allmänläkare. Den innehåller listor över alarmsymtom och allmänna diffusa symtom per diagnos och förslag på utredning.


1
SEP
2015

Väst

Nu införs snabbspår för utredning av cancer!

Den 1 september införs de första fem standardiserade vårdförloppen i Västra sjukvårdsregionen. Syftet är att personer med misstänkt cancer ska utredas och få behandling snabbare. För vården innebär det bland annat nya remissrutiner och nya rekommendationer för hur snabbt utredningen ska ske och behandling påbörjas.