Västra Götalandsregionen storsatsar för bättre cancervård

Sidan publicerades 25 september 2015

Västra Götalandsregionen (VGR) ska som första region i landet inrätta ett samordnat och heltäckande digitalt verksamhetsstöd för sin patologiverksamhet. Syftet är att digitalisera och effektivisera diagnostik av cancersjukdomar, kvalitetssäkra analyser och att väsentligt förkorta väntetider – från remiss till svar.

Satsningen går ut på att digitalisera hela patologiprocessen och leverera en samordnad lösning som kallas Patos. Avtalet med IT-leverantören Tieto Enator sträcker sig över 10 år med ett värde på 431 miljoner kronor. Det finns även en option för VGR att förlänga samarbetet med ytterligare 10 år.

– Vi genomför ett paradigmskifte inom den kliniska patologin i regionen. Ingen patologiverksamhet har tidigare samordnat digitalisering av hela produktionsprocessen med själva diagnostiken. Vi ser en mycket stor kvalitetsförbättring för våra patienter som slipper vänta längre än absolut nödvändigt på sitt provsvar, säger Mikael Wintell, verksamhetsutvecklare inom VGRs hälso– och sjukvårdsavdelning.

Läs hela pressmeddelandet från Västra Götalandsregionen

Källa: Västra Götalandsregionen