MENY

Cancerberörda sätter ord på behov av psykosocialt stöd

Sidan publicerades 14 december 2016

I filmen ”TÄNK OM” sätter cancerberörda ord på behov som ligger till grund för förstudien om ett kraftens hus i Sjuhärad. Genom innovativa arbetssätt har olika lösningar för att utveckla psykosocialt stöd för alla cancerberörda undersökts.

Under året har såväl patienter och närstående som representanter från sjukhus, primärvård, kommun, regionen, näringslivet och myndigheter fått komma till tals i olika dialogmöten och workshops.

– Filmen ger en bild av den vision som växt fram under arbetet med förstudien och vi hoppas att den ska spridas och inspirera fler att engagera sig i den lokala arbetsgrupp som ska arbeta för att göra verklighet av ett kraftens hus i Sjuhärad, berättar projektledare Carina Mannefred.

Filmen är framtagen av Regionalt cancercentrum väst i nära samarbete med patient- och närstående representanter och Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola.

Länk till filmen på RCC Västs Youtube-kanal

Läs mer om projektet på www.kraftenshus.se


Sidan uppdaterad: 14 juni 2017