MENY


1
JUN
2016

Väst

Patientrepresentanter utbildade i patientens rättsliga ställning

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst bjöd in regionens patientföreningar till en utbildnings- och informationsdag om patientens ställning.


31
MAJ
2016

Väst

Nytt tillfälle för kursen De nödvändiga samtalen

Den 26-27 oktober hålls samtalskursen De nödvändiga samtalen. Kursen vänder sig till specialistläkare och ST-läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård.


19
MAJ
2016

Väst

Nytt nyhetsbrevet från RCC Väst

I senaste numret av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om utvecklingsarbetet på Skaraborgs Sjukhus som har lett till kortare väntetider för melanompatienter, se regionala filmer om standardiserade vårdförlopp och läsa en intervju med Thomas Björk-Eriksson som blir ny chef för Regionalt cancercentrum väst i augusti.


12
MAJ
2016

Väst

Cellprov ger skydd och räddar liv

Nu är det dags för Cellprovsveckan, 16-22 maj, då uppmärksammar barnmorskemottagningarna att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad. – Att gå varje gång du blir kallad ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Risken minskar med 90 %, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.


11
MAJ
2016

Väst

Nya arbetssätt kortar väntetider för melanompatienter

Säkrare bedömningar, tydligare information och kortare väntetider. Det är några positiva effekter av det nya sättet att arbeta med patienter med malignt melanom på Skaraborgs Sjukhus i Skövde.


5
MAJ
2016

Väst

”Tänk brett och engagera många”

Kartlägg hela utredningen i detalj och involvera alla som berörs. Det är två tips till kliniker som ska införa standardiserade vårdförlopp från Magnus Niklasson, sektionschef och överläkare på ÖNH-kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där infördes det nya utredningssystemet i september. Hittills har sju av tio patienter som inkluderats visat sig ha cancer.


4
MAJ
2016

Väst

Nu finns material om Sunda solvanor att beställa

Under april och maj uppmärksammas Sunda solvanor i barnhälsovården. I år finns en flyer och affisch att beställa via Västra Götalandsregionens Adress- och distributionscentrum. Dessutom har ett material tagits fram för att stödja förskolan att främja sunda solvanor.


2
MAJ
2016

Väst

Sex nya vårdförlopp och start av diagnostiska centrum

Hittills i år har sju standardiserade vårdförlopp införts i Västra Götalandsregionen, idag införs ytterligare sex. Samtidigt startar även arbetet med diagnostiska centrum vid sjukhusens medicinkliniker.


19
APR
2016

Väst

Projekt som förbättrat cancervården

Sjuksköterskor som gått utbildningen för kontaktsjuksköterskor har bidragit till att förbättra cancervården genom sina förbättrings- och designprojekt.


18
APR
2016

Väst

Thomas Björk-Eriksson ny chef för RCC Väst

Thomas Björk-Eriksson blir ny chef för RCC Väst, Regionalt cancercentrum väst. Thomas är idag vårdenhetsöverläkare vid strålbehandlingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han tillträder tjänsten i sommar.


8
APR
2016

Väst

Webbutbildning i allmän palliativ vård lanseras

På uppdrag av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) lanserar Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) en webbutbildning i allmän palliativ vård. Utbildningen erbjuds all personal som möter svårt sjuka och döende patienter och deras närstående inom vård och omsorg i regionen, kommunerna och de privata vårdgivarna i Västra Götaland.


7
APR
2016

Väst

Internationell konferens om patientsäkerhet

I mitten av april äger en av världens största konferenser om patientsäkerhet rum i Göteborg. Västra Götalandsregionen står värd tillsammans med Region Jönköping och SKL. International Forum for Quality and Safety in Health Care bjuder upp till diskussion, ger möjlighet att dela goda exempel och lyfter patientsäkerhetsarbetet till internationell nivå.


4
APR
2016

Väst

Sju av årets nya standardiserade vårdförlopp införs idag

Under 2016 införs ytterligare tretton standardiserade vårdförlopp, drygt hälften av dem startar idag i Västra Götalandsregionen.


24
MAR
2016

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

I senaste nyhetsbrevet från Regionalt cancercentrum väst kan du bland annat läsa mer om införandet av 13 nya standardiserade vårdförlopp och hur nyutexaminerade kontaktsjuksköterskor förbättrar vården.


23
MAR
2016

Väst

Utbildning för kontaktsjuksköterskor 2016

Nu är det dags att anmäla intresse till höstens omgång av den populära utbildningen för kontaktsjuksköterskor. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under ett år.

Väst

Pågående klinisk cancerforskning

För att stärka den kliniska cancerforskningen i Västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i Västra sjukvårdsregionen.


22
MAR
2016

Väst

Gratis cellprov ökade inte deltagandet

2013 erbjöds 1562 kvinnor gratis gynekologisk cellprovskontroll i tre socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg. En ny studie från Sahlgrenska akademin, Närhälsan och Regionalt cancercenter Väst visar nu att dessa kvinnor inte deltog i högre grad än den grupp som erbjöds screening med den vanliga avgiften.


15
MAR
2016

Väst

Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Tala med oss om möjligheterna, se hela vår livssituation och erbjud stöd från hela teamet. Det är några önskemål från patienter och närstående för att skapa ett ännu bättre omhändertagande och bemötande i cancervården. Tankarna har sammanställts i skiften ”Så vill vi ha det!”, som kan beställas på webben.


7
MAR
2016

Väst

Hon är ny enhetschef för vårdutveckling

En inlyssnande samhällsvetare som brinner för problemlösning. Så skulle Regionalt cancercentrum västs nya enhetschef för vårdutveckling kunna beskrivas. Anna Karevi Verdoes har en fot i Halland och en fot i Västra Götaland och har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården.


11
FEB
2016

Väst

Tvärprofessionell entusiasm på heldag om kortare väntetider

Patientperspektiv, reflektion och lärande stod i fokus på regional heldag om standardiserade vårdförlopp och kortare väntetider som hölls i slutet av januari. På plats för att diskutera den nationella satsningen fanns så väl patientrepresentanter och personal inom primärvård och specialistvård som statistiker, dataanalytiker och politiker.