Talare från Västra Götalandsregionen

Flera tusen hälso- och sjukvårdsaktörer från när och fjärran kommer till Göteborg när International Forum for Quality and Safety in Health Care äger rum i mitten av april och bland talarna finns flera representanter från Västra Götalandsregionen (VGR).

Christina Åhrén, Lars Rex, Valdemar Erling, Inger Ekman, Svante Lifvergren, Ann Söderström.

Under International Forum for Quality and Safety in Health Care kommer dessa VGR-medarbetare att föreläsa:

Christina Åhrén, regionläkare och chef för regionala Strama

Christina kommer att föreläsa om Sveriges strategiska och framgångsrika arbete med att minska onödig användning av antibiotika. Stramamodellen inbegriper arbete på både nationell och regional nivå.

www.vgregion.se/strama

Svante Lifvergren, Skaraborgs Sjukhus

Kvalitetschef Svante Lifvergren ska berätta om Närvård Skaraborg, som går ut på att sjukhuset, tillsammans med primärvården och kommunen, kommer till patienterna istället för tvärtom. Ett koncept som nu införs på flera håll i VGR.

Världen får veta mer om Skaraborgs Sjukhus

Lars Rex, Katherina Hansson och Jerker Isacson, Södra Älvsborgs sjukhus

Lars Rex, Katherina Hansson och Jerker Isacson kommer att medverka via film och prata om metoden Gröna korset som är en metod som tagits fram på SÄS efter inspiration från industrin. Metoden bidrar till en allt bättre patientsäkerhet och framför allt en bättre patientsäkerhetskultur.
Green Cross at SÄS

A road to excellence – From management system to excellent care

Anna Ringheim från Regionalt Cancercentrum Väst

Anna kommer att berätta om hur samarbete med patienter och deras närstående kan utveckla vården och vilka förutsättningar som krävs för att kunna arbeta på detta sätt.​ 

Metoder för patient- och närståendemedverkan

Inger Ekman och Catarina Wallengren, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Akademin

I personcentrerad vård ser man patienten som en resurs och arbetar i samverkan mellan patient och vårdgivare. Inger och Catarina kommer att presentera denna vårdmodell som visat sig både vara både kostnadseffektiv och uppskattad av patienterna.

GPCC, Centrum för personcentrerad vårds webbsida

Valdemar Erling, Kungälvs sjukhus

Ronden påverkar beslutsfattande, patientsäkerhet och förhållandet mellan patient och vårdpersonal. Valdemar kommer att presentera goda exempel och visa hur man kan utveckla strategier för att förbättra ronden i den miljö man verkar.

Andra Ronden - Personcentrerad rond på en medicinavdelning

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör

Ann kommer att prata om integrerad vård och hur svensk sjukvård har förändrats med målet att möta individuella behov. Dessa förändringar har varit möjliga genom bland annat samverkan, gemensamma ledningssystem och kvalitetsregister.

Foto: Christina Åhrén, Lars Rex, Valdemar Erling, Inger Ekman, Svante Lifvergren, Ann Söderström.