Han är ny chef för RCC Väst

Sidan publicerades 25 augusti 2016

Thomas Björk-Eriksson är en social och nyfiken livsnjutare som inte är rädd för att trampa upp nya stigar. Efter en lång karriär som bland annat överläkare, forskare och sektionschef blir hans nästa uppdrag att leda Regionalt cancercentrum väst.

Thomas Björk ErikssonDet har gått en vecka sedan Thomas Björk-Eriksson tillträdde tjänsten som verksamhetschef. I fönstret på hans kontor står orkidéer med lyckönskningar. På väggarna hänger tavlor av favoritkonstnären Richard Mortensen – färgstarka och abstrakta kreationer som gör honom glad. Det är ett ord han använder ofta, både när han beskriver arbetet och sig själv.

– Jag är en glad, energisk och social person som gillar att arbeta. Mina vänner skulle nog säga att jag är varm, tillgänglig och lite okonventionell. Jag tycker att man måste kunna söka nya vägar och är inte så rädd för att trampa upp en ny stig, säger han.

Har deltagit i pionjärprojekt

Att stärka samverkan inom klinisk forskning och att arbeta för en högkvalitativ och tillgänglig cancervård är två områden Thomas Björk-Eriksson brinner för. Han har varit verksam inom onkologi i över tjugo år och kommer närmast från tjänsten som vårdenhetsöverläkare vid Strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han är också docent i onkologi inom området strålningsterapi och har bland annat varit med och byggt upp Skandionkliniken i Uppsala. Det är Sveriges första klinik för behandling med protonterapi, som är en ny och mer skonsam typ av strålbehandling.

– Skandionkliniken är ett av de viktigaste projekten jag har deltagit i och som jag tror betyder väldigt mycket. Inte bara för patienter och närstående, utan också för hela den svenska sjukvårdsorganisationen. Att alla universitetssjukhus i Sverige arbetar för någonting tillsammans, det är stort, säger han.

Motivation att hjälpa

Att Thomas Björk-Eriksson skulle bli läkare var ingen självklarhet. På listan över möjliga alternativ fanns också trädgårdsmästare, präst och veterinär.

– Vad har de yrkena gemensamt? Jag tror att det handlar om att få saker och ting att växa, att hjälpa. Att bli helt på något sätt. Läkare var det som låg närmast och jag har aldrig ångrat mig. Det är ett otroligt spännande yrke. Man kan arbeta med så mycket olika saker och har förmånen att få arbeta med medarbetare inom så många olika områden.

Att han skulle bli onkolog bestämde han redan under läkarutbildningen, efter att ha tjänstgjort som underläkare på Universitetssjukhuset i Örebro. Intresset för forskning väcktes också tidigt.

– 1991 fick jag förmånen att åka till Paterson Institute i Manchester för att lära mig vävnadsodling. Det slukade mig fullständigt. Det började med ett intresse för tumörvävnad, som efter hand kom att handla om reaktionen hos normal vävnad som utsätts för joniserande strålning, framförallt den växande hjärnan hos barn, säger han.

Vill skapa delaktighet

Ett annat område han intresserar sig för är organisationsutveckling och att skapa en god arbetsmiljö.

– Lärande är viktigt för mig. Att se människor utvecklas. För mig innebär medarbetarskap att man har nöjda medarbetare som känner sig trygga i det de gör med avseende på till exempel utbildning och resurser, men också att de får ta ansvar och vara delaktiga, säger han.

Hur skapar man då en sådan arbetsmiljö? Enligt Thomas Björk-Eriksson är det viktigt att arbeta tillsammans, att visa respekt och att ha en fungerande kommunikation.

– Det är också viktigt att ha rätt normer på arbetsplatsen, så att alla får komma till tals. Orättvisor och dålig behandling av människor gör mig arg. Det gäller både inom professionen och i samhället i stort.

Erfarenhet av standardiserade vårdförlopp

Vilka utmaningar ser då Thomas Björk-Eriksson för cancervården? Tre områden han nämner är bemanning, ökade kostnader för nya tekniker och läkemedel och införandet av standardiserade vårdförlopp. Det sista har han själv erfarenheter av, eftersom han arbetade som överläkare vid Köpenhamns Universitetssjukhus när den danska motsvarigheten pakkeforløb infördes 2007.

– Där föll en del välfungerande strukturer samman i början, som det tog tid att bygga upp igen. Två viktiga lärdomar är dels att det krävs en del personella resurser för att korta väntetiderna och dels att det är viktigt att satsa på vårdförloppskoordinatorerna. Koordinatorer och kontaktsjuksköterskor fyller en otroligt viktig funktion i det här sammanhanget, säger han.

Hur kan Regionalt cancercentrum väst då utvecklas för att bli ett ännu bättre stöd för sjukvården?

– Jag tycker att det är viktigt att måna om vad RCC Väst står för i dag. Jag tror också att det är viktigt att göra en inventering av förväntningar och behov i Västra sjukvårdsregionen. Vad vill man gärna ha av RCC Väst? Vad kan vi erbjuda? Vad behöver vi gör för att kunna erbjuda det som önskas, men som vi kanske inte har än? säger han.

På frågan om vilka sidor han vill utveckla hos sig själv kommer svaret snabbt.

– Allt! Man kan alltid gå vidare och lära sig nya saker. Ingenting är fullkomligt eller fullständigt, säger han.

Text och foto: Karin Allander