Nytt verktyg gör det lättare att följa upp SVF-patienter

Sidan publicerades 25 augusti 2016

Dagsaktuella data, enklare inrapportering och möjlighet att följa upp både enskilda patienter och hela vårdförlopp. Det är några fördelar med registrering av standardiserade vårdförlopp på den nationella INCA-plattformen, som testas i ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen.

Att ett nytt IT-projekt i vården skulle mottas med glada tillrop låter nästan för bra för att vara sant. Men när Ingela Franck Lissbrant, onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare för prostatacancer beskriver projektet låter det just så.

– När vi är ute och presenterar det här för sjuksköterskor, vårdförloppskoordinatorer och läkare har det mottagits otroligt positivt, säger hon.

Kan följa hela utredningen

Anledningen tror hon är att utvecklingen har skett i så nära samarbete med verksamheten. I stället för att utgå från vilka data som måste inrapporteras har målet varit att skapa ett arbetsverktyg som underlättar för medarbetarna.

– Vi har vänt på det traditionella tänket om hur vi sköter uppföljning och utgått från vårdens och patientens behov. Om registreringen i första hand underlättar det dagliga arbetet och i andra hand kan användas för uppföljning till olika myndigheter, så skapar det motivation, säger Ingela Franck Lissbrant.

Hittills är det bara start och avslut av standardiserade vårdförlopp (SVF) som ska rapporteras, men i det nya SVF-registret kan datum för alla delar av utredningen enkelt registreras, från olika undersökningar till provsvar, operationstid eller start av annan behandling. Varje vårdförlopp har en unik händelselista, som är framtagen utifrån styrdokumentet för respektive SVF. Det går även att lägga till fler händelser beroende på hur förloppet utvecklas. 

– Det gör att vi har bättre koll på varje enskild patient, men också på hur kliniken som helhet ligger till. Det blir också lättare att identifiera flaskhalsar och se hur vårdprocessen kan utvecklas, säger Johan Stranne, urolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare för prostatacancer.

Har skapat ett bättre samarbete

Dessutom kan privata och offentliga verksamheter i alla regioner och landsting använda samma registrering, eftersom SVF-registret ligger på den nationella IT-plattformen INCA som hanterar kvalitetsregister inom cancervården.

– På så sätt blir det också enklare att göra analyser och jämförelser mellan olika vårdgivare, eftersom exakt samma data samlas in på samma sätt på alla enheter, säger Ingela Franck Lissbrant.

Hon menar också att det nya verktyget har skapat ett bättre samarbete på kliniken.

– Nu behöver vi inte ha hypotetiska diskussioner, utan kan se – så här är det. Hur kan vi förbättra vårt samarbete? Hur kan vi jobba smartare? Var behövs det mer resurser? säger hon.

Från idé till verklighet på sex veckor

Idén till projektet lanserades av i september 2015 av Johan Stranne och Ingela Franck Lissbrant. De såg flera utmaningar i uppföljningen, dels mängden privata aktörer inom urologin och dels den stora volymen patienter.

– Vi har 10 000 fall per år av prostatacancer i Sverige och mer än fyra gånger så många med välgrundad misstanke om cancer. Det betyder att flera hundra patienter ska följas på en större klinik, säger Johan Stranne.

I december 2015 startade det första testregistret för SVF prostatacancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Carlanderska sjukhuset i Göteborg. En projektledning tillsattes på Regionalt cancercentrum väst, som leder arbetet med att ta fram register på INCA för samtliga standardiserade vårdförlopp.

Ska ses som ett erbjudande

Under 2016 och början av 2017 kommer alla sjukhus i Västra Götalandsregionen att erbjudas verktyget för att följa upp SVF-patienter på INCA. Målet är även att alla regioner och landsting som är intresserade ska få samma möjlighet. Ingela Franck Lissbrant har förståelse för att det nya verktyget kan mötas med skepsis, särskilt bland verksamheter som redan har skapat fungerande system.

– Tanken är inte att tvinga det här på någon, utan det ska ses som ett erbjudande som kan underlätta arbetet. Flera kliniker i landet har redan signalerat att de är intresserade, säger hon. 

Text och foto: Karin Allander

Läs mer:  

Så tycker vårdförloppskoordinatorer om det nya verktyget.  
Se exempel på hur översikten för varje patient ser ut i INCA.