11
FEB
2016

Väst

Tvärprofessionell entusiasm på heldag om kortare väntetider

Patientperspektiv, reflektion och lärande stod i fokus på regional heldag om standardiserade vårdförlopp och kortare väntetider som hölls i slutet av januari. På plats för att diskutera den nationella satsningen fanns så väl patientrepresentanter och personal inom primärvård och specialistvård som statistiker, dataanalytiker och politiker.

Väst

Presentationer från dagen

Den 29 januari höll Regionalt cancercentrum väst en dialogdag om standardiserade vårdförlopp med runt 160 deltagare från Västra Götalandsregionen och Region Halland.