Andra omgången kontaktsjuksköterskor examinerade

Sidan publicerades 28 januari 2016

Andra och den hitintills största kullen kontaktsjuksköterskor examinerades i mitten av januari. Under examinationen presenterades en mängd imponerande förbättringsarbete som förbättrat omhändertagandet av cancerpatienter.

Frida Smith, projektledare för utbildningen inledde dagen med att konstatera, efter att ha tagit del av kursutvärderingarna att kursdeltagarnas förväntningar på utbildningen har överträffats. Nya nätverk har skapats och gett möjlighet till utbyte av erfarenheter och att lära av varandra. Samtidigt som kursen även har gett verktyg till att förbättra arbetet i verksamheterna.

Gruppbild på kontaktsjuksköterskor examinerade 2016

Förbättringsarbete med fokus på rehabilitering

I kursomgången har det för första gången initierats en ny typ av förbättringsarbeten med fokus på rehabilitering av cancerpatienter.

Anna Johansson, kontaksjuksköterska på kirurgmottagningen, Skaraborgs sjukhus i Skövde initierade ett förbättringsarbete med målet att alla patienter som ska genomgå rektalcancerkirurgi ska vara informerade om att sexuell ohälsa är en av biverkningarna. Anna upplevde att patienterna på mottagningen fick för lite information om sexuell ohälsa efter rektalcancerkirurgi. Hon skickade ut en enkät till tidigare patienter och fick då det bekräftat.

- Det är ett ämne man inte pratar om spontant. Få patienter tar upp det själva. På mottagningen fanns ingen bra struktur och rutin för att informera patienter om sexuell ohälsa efter rektalcancerkirurgi. Framförallt saknade både personal och patienter en skriftlig information, säger Anna.

Förbättringsarbetet har resulterat i ett förslag på en skriftlig information som medarbetare i hela regionen kan dela ut till patienter som ska genomgå en rektalcancerkirurgi. Det har även tagits fram en idé till ett frågeformulär som patienten fyller i inför samtal med vårdpersonal samt en checklista som kan användas av personal för att patienten ska få all information.

Min vårdplan - ett designprojekt

Cecilia Dahl Hammarstedt och Petra Lindros Kölqvist två av dem examinerade kontaktsjuksköterskorna

Cecilia Dahl Hammarstedt och Petra Lindros Kölqvist arbetar som kontaktsjuksköterskor på Hematologimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg . De har istället för ett förbättringsarbete gjort ett designprojekt med syfte att utforma och införa Min vårdplan på mottagningen.

- En första version av Min vårdplan togs i bruk den första november och sedan dess har en omarbetning gjorts. Min vårdplan delas ut till alla patienter på mottagningen och den ska fortsätta att uppdateras och vara aktuell för patienterna, säger Cecilia och Petra.

Gott betyg för utbildningen

Cecilia och Petra tycker att utbildningen har gett ett stort nätverk av andra kollegor runt om i regionen att utbyta idéer och erfarenheter med.

- Alla delkurser i utbildningen har varit fantastiskt bra. Jag har lärt mig vad jag kan göra för patienterna. Om jag får problem kan jag hanterar dem och göra mer nytta för patienten. Det är det absolut viktigast jag har fått med mig, nu kan jag göra skillnad för patienterna, avslutar 
Anna Johansson.      

Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

Text och foto:  Emelie Ljunggren