Ny regional medicinsk riktlinje för lungcancer

Sidan publicerades 15 juni 2016

Nu finns en regional medicinsk riktlinje för utredning och behandling av lungcancer.

En viktig del i riktlinjen är breddinförandet av molekylärpatologisk testning av tumörvävnad där man kan se vilka patienter som har störst behandlingsnytta av målriktad terapi.

Vidare betonar riktlinjen behovet av tillgodose god palliativ vård oberoende var man bor i regionen då 80 % av patienter med lungcancer avlider inom 5 år.

Andra metoder som ingår i riktlinjen

  • EBUS, endoskopi med ultraljudsledd transbronkiell/transesofagal är en viktig del av utredningen för potentiellt botbara patienter. Metoden är inte helt utbyggd i regionen ännu.
  • Ergospirometri är en metod för att bedöma operationsrisken vid kirurgisk behandling som har fått en större plats i utredningen efter det nationella vårdprogrammet kom förra året. Finns idag bara på SU/Sahlgrenska.

Den regionala medicinska riktlinjen innehåller även bilagor som är ett kunskapsstöd i utredning och behandling av lungcancer.

Läs och ladda ner den regionala medicinska riktlinjen