MENY

Fler besök i primärvården kan signalera cancer

Sidan publicerades 23 juni 2016

De flesta patienter som får någon av de sju vanligaste cancerformerna har sökt i primärvården ett år före diagnos. Både antalet besök och symtom ökade dessutom före cancerdiagnosen. Det visar en ny studie på nästan 23 000 patienter i Västra Götalandsregionen.

Av de patienter som fick cancer hade 87 procent sökt i primärvården vid minst ett tillfälle året innan de fick sin diagnos. Både antalet besök och antalet sjukdomar och symtom i form av diagnoskoder steg samtidigt 50-100 dagar före diagnosen.

Marcela Ewing

– Det här är viktig kunskap för alla allmänläkare. Om patienten inte har en känd tidigare sjukdom som förklarar symtomen, bör ökad besöksfrekvens oavsett symtom vara en varningssignal. Då bör patienten utredas snabbt eller remitteras vidare för att fastställa eller utesluta cancer, säger Marcela Ewing, forskare vid Sahlgrenska Akademin, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi och regional processägare för tidig upptäckt vid Regionalt cancercentrum väst. 

Olika ökning för olika cancerformer

Enligt studien varierade tidpunkten för ökningen i antalet besök och diagnoskoder mellan olika cancerformer. För bröstcancer och gynekologisk cancer syntes en ökning 50 dagar innan diagnos. För hudcancer och malignt melanom var motsvarande siffra 60 dagar, för prostatacancer 80 dagar och för tjock- och ändtarmscancer och lungcancer 100 dagar.

– Att vissa cancerformer har en längre utredningstid kan både bero på att symtomen är mer otydliga och därför inte väcker misstanke om cancer och på att primärvårdsläkarna har sämre tillgång till vissa diagnostiska utredningsresurser, säger Marcela Ewing.

Målet att hitta tidiga symtom

I studien ingår drygt 4 500 patienter som fick diagnosen prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, lungcancer, gynekologisk cancer eller hudcancer inklusive malignt melanom år 2011. De har matchats mot en kontrollgrupp på cirka 18 000 patienter som har sökt i primärvården och inte fått cancer. Målet är att hitta tidiga symtom och kombinationer av symtom som kan signalera cancer, så att patienterna kan få hjälp i ett tidigt skede.

– Det finns många vinster med det, både ökad överlevnad, bättre livskvalité, mindre behov av tunga behandlingar som kan ge biverkningar och hälsoekonomiska vinster, säger Marcela Ewing. 

Vill ta fram verktyg för riskbedömning

Omkring 70 procent av all cancer upptäcks av allmänläkare, även om slutlig diagnos ställs på sjukhus eller specialistmottagning. Trots det saknas fortfarande kunskap om vilka tidiga symtom patienter söker för i primärvården. Senare tids forskning visar att uppåt hälften av de vanligaste cancerformerna kan visa sig via tidiga diffusa och allmänna symtom, till exempel trötthet och smärta.

– Det är en stor utmaning. En allmänläkare kan träffa flera tusen patienter per år, men i snitt är det bara några promille av dem som har cancer, säger Marcela Ewing. 

Studien kommer att pågå till och med 2018. Ambitionen är att ta fram verktyg för riskbedömning för olika cancersjukdomar som kan användas i primärvården. 

Läs hela forskningsartikeln här.

porträtt

Marcela Ewing

regional processägare tidig upptäckt

RCC Väst


Ansvarig redaktör: Karin Allander

Sidan uppdaterad: 12 juli 2017