Nytt nyhetsbrev

Sidan publicerades 13 juni 2016

Nu är vårens sista nyhetsbrev från Regionalt cancercentrum väst publicerat.

I detta nummer kan du bland annat läsa om förstudien Kraftens Hus som ska söka svar på hur samhället kan bli bättre på att bemöta cancerberördas behov.

Du kan även läsa om det nya verktyget Cancerpreventionskalkylatorn som används för att beräkna hälsoekonomiska vinster av insatser för att förebygga cancer.

Dessutom flaggar vi för Cancerdagen i Almedalen och en ny kursomgång av De nödvändiga samtalen.

Läs nyhetsbrevet här

Bli prenumerant