MENY

Verksamhetsberättelse för 2015

Sidan publicerades 8 juni 2016

Nu är 2015 års verksamhetsberättelse publicerad. Den innehåller sammanfattade rapporter från Regionalt cancercentrum västs olika arbetsområden, samt redovisning av ekonomi, organisation och personal.

Verksamhetsberättelse 2015, Regionalt cancercentrum väst. Årets redovisning beskriver i första hand det som gjorts under 2015, men också hur långt regionen har nått i frågor som patientmedverkan, kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. På så sätt blir den också en översiktlig statusrapport för cancervården i regionen.

– Verksamhetsberättelsen visar en hög aktivitetet i utvecklingen av regionens cancervård i allt från förebyggande aktiviteter till den palliativa vården. Den visar att vi är på god väg mot utvecklingen av en ännu bättre cancervård, säger Nils Conradi, verksamhetchef vid Regionalt cancercentrum väst. 

Ladda ner Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst


Sidan uppdaterad: 18 augusti 2016