MENY

Sex nya vårdförlopp och start av diagnostiska centrum

Sidan publicerades 2 maj 2016

Hittills i år har sju standardiserade vårdförlopp införts i Västra Götalandsregionen, idag införs ytterligare sex. Samtidigt startar även arbetet med diagnostiska centrum vid sjukhusens medicinkliniker.

I samband med införandet av standardiserat vårdförlopp för cancer vid allvarliga diffusa symtom införs Diagnostiska centrum vid NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Frölunda Specialistsjukhus. Syftet är att minska onödigt lidande för patienter med allvarliga ospecifika symptom som misstänks bero på cancer genom att snabbt utreda dessa. Förloppet anger bland annat de undersökningar eller blodprover som allmänläkaren måste genomföra initialt och de kriterier som gäller för remiss till utredning vid ett diagnostiskt centrum.
Läs mer om diagnostiska centrum

De vårdförlopp som införs 2 maj är:

  • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 
  • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
  • Lungcancer
  • Primära maligna hjärntumörer
  • Hudmelanom
  • Tjock- och ändtarmscancer

Läs mer om vårdförloppen

Remisshantering

Information till vårdgivare inom Primärvården och kontaktuppgifter för remisshantering finns tillgängligt på sjukhusens externa webbplatser.
Länkar till information från respektive förvaltning

 


Sidan uppdaterad: 14 juni 2017