Nytt nyhetsbrevet från RCC Väst

Sidan publicerades 19 maj 2016

I senaste numret av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om utvecklingsarbetet på Skaraborgs Sjukhus som har lett till kortare väntetider för melanompatienter, se regionala filmer om standardiserade vårdförlopp och läsa en intervju med Thomas Björk-Eriksson som blir ny chef för Regionalt cancercentrum väst i augusti.

Dessutom ger Magnus Niklasson, sektionschef och överläkare på ÖNH-kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tips till kliniker som ska införa standardiserade vårdförlopp.

Under maj har vi också ett särskilt fokus på cancerprevention. Både Cellprovsveckan, Euromelanoma week och Sunda Solvanor har aktiviteter denna månad.

Läs nyhetsbrevet här.

Bli prenumerant här.