Nya arbetssätt kortar väntetider för melanompatienter

Sidan publicerades 11 maj 2016

Säkrare bedömningar, tydligare information och kortare väntetider. Det är några positiva effekter av det nya sättet att arbeta med patienter med malignt melanom på Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

Skaraborgs Sjukhus började se över vården av patienter med hudcancerformen malignt melanom 2008 och arbetet har gett goda resultat. Flera väntetider är nu betydligt kortare jämfört med Västra Götalandsregionen och landet som helhet.

2015 var väntetiden från första läkarbesök till diagnosbesked i snitt 30 dagar, jämfört med drygt 40 dagar i Västra Götalandsregionen och nationellt. I flera fall var väntetiderna på Skaraborgs Sjukhus uppemot hälften så korta. Det gäller till exempel tiden från PAD-svar* till utvidgad kirurgi av tunnare melanom och tiden från primärkirurgi till så kallad sentinel node biopsi, som är en undersökning för att ta reda på om cancern har spridit sig till lymfsystemet.

Införde ny typ av mottagning

Charlotte Sparrings, överläkare Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

En av förändringarna är att Skaraborgs Sjukhus har infört en gemensam multidisciplinär tumörmottagning. Där tjänstgör kontaktsjuksköterskor och specialistläkare från både hudkliniken, kirurgkliniken och Öron-näs- och halskliniken. 

– På så sätt slipper vi skicka remisser mellan varandra, vilket både sparar tid och ökar patientsäkerheten. Det har också varit ett otroligt utbildningsvärde för oss som jobbar här, i och med att man lär sig nya saker av kollegor från olika discipliner, säger Charlotte Sparrings, överläkare och lokal processledare för hudtumörprocessen på Skaraborgs Sjukhus.

Säkrare bedömningar

En annan förändring är att alla remisser från primärvården med misstänkt malignt melanom skickas till hudkliniken, så att alla patienter bedöms av en hudläkare innan man beslutar om åtgärder.

Tidigare kunde remisser även hamna på kirurgkliniken och ÖNH-kliniken. Olika specialistläkare tolkade PAD-svar på olika sätt, vilket gjorde att bedömningar och åtgärder kunde variera mycket.

Numera hålls en PAD-konferens varje vecka där både hudläkare, kirurger och ÖNH-läkare deltar. Då går man igenom PAD-svar och planerar den multidisciplinära tumörmottagningen dagen därpå. 

– På så sätt kan vi planera in vilken eller vilka doktorer patienten behöver träffa och vad som ska göras. Får vi in en remiss från vårdcentralen med en klar melanommisstanke kan vi operera patienten redan dagen därpå, säger Charlotte Sparrings.

Tydligare och tryggare för patienten

En annan fördel med det nya arbetssättet är patienterna vet hur länge de behöver vänta på besked. Alla patienter som har fått en hudförändring borttagen får en återbesökstid efter två veckor.

– På så sätt behöver vi aldrig ringa in patienter och säga att vi har ett tråkigt besked, utan de vet att det är två veckors väntan, sedan får de svar. Och beroende på vad PAD-beskedet visar kan de träffa en läkare för behandling redan samma dag, säger hon. 

Den andra maj infördes standardiserat vårdförlopp för malignt melanom i Västra Götalandsregionen och enligt Charlotte Sparrings är klinikerna på Skaraborgs Sjukhus förberedda.

– Vi arbetar redan nära det sätt som beskrivs i de standardiserade vårdförloppen, men det är viktigt att vi får fortsatt bra uppbackning av patologen. Det är vi otroligt beroende av. Jag tror också att vi kan förbättra våra ledtider ytterligare, framför allt när teledermatoskopiremisser införs så att allmänläkare kan skicka remisser med bilder på hudförändringar, säger hon.

Text: Karin Allander
Foto: Skaraborgs Sjukhus

*PAD är en för kortning för patologisk-anatomisk diagnos, det vill säga den diagnos som ställs efter att patologen har gjort en mikroskopisk undersökning av ett vävnadsprov.

Fakta: Kraftig ökning av hudcancer

  • Malignt melanom är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Mellan 2003 och 2012 ökade antalet fall med 74 procent.
  • Antalet personer som dör i sjukdomen har ökat från 380 personer per år 2002 till 528 personer per år 2012.
  • För att bota sjukdomen är tidig upptäckt och snabb behandling centralt.