MENY

SU blir nationell vårdenhet för fem åtgärder i cancervården

Sidan publicerades 4 november 2016

I oktober besökte Regionala cancercentrum i samverkan Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att diskutera hur arbetet med nationell nivåstrukturering på sjukhuset fortlöper inför start den 1 januari 2017.

Den 1 juni i år togs beslut om att fem ovanliga och komplicerade cancerbehandlingar ska koncentreras till bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

  • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
  • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
  • Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer
  • Kirurgi i botande syfte vid analcancer
  • Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom

Nu har förberedelserna inför starten den 1 januari 2017 påbörjats, för att kunna ta emot patienter från övriga regioner och landsting. Gunilla Gunnarsson, Stefan Rydén och Bruno Larsson från Regionala cancercentrum i samverkan fick ta del av presentationer från Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att se hur den nya organisationen ska fungera.

Gunilla Gunnarsson berättar om beslutsordningen för nationell nivåstruktureringGunilla Gunnarsson presenterar beslutsordningen för nationell
nivåstruktureringen.

 Huvudbudskapet från RCC i samverkan under platsbesöket var tydligt.

– Det är viktigt att ni samarbetar med övriga nationella vårdenheter och presenterar verksamheterna enhetligt före verksamhetsstart. Ta även med remittenterna tidigt i planeringen, säger Gunilla Gunnarsson. 

Verksamheternas arbete inför start av nivåstrukturering

Under platsbesöket presenterade läkare från de aktuella specialiteterna hur långt verksamheterna har kommit med förberedelserna.

Inom processen för behandling av analcancer har verksamhet onkologi de senaste åren utvecklat hela vårdkedjan vid kombinerad cytostatika- och strålbehandling. 

– Vi arbetar också aktivt med kompetensförsörjning bland annat genom planerade workshops för medarbetare i vårdprocesserna, berättar Mats Perman, specialistläkare onkologi, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I processen för behandling vid vulvacancer har ett samarbete inletts tillsammans med de övriga nationella vårdenheterna och remittenterna. En gemensam remiss, en definitiv remissväg och en gemensam webbplats är under utveckling. Nationella multidisciplinära konferenser äger redan nu rum en gång i veckan.

Arbetet fortlöper även med åtgärden ”Hyperthermic Intra Peritoneal Chemotherapy” för behandling av cancer i bukhålan. Där har det upparbetats ett samarbete med de verksamheter som är involverade i eftervården av patienter som går igenom operationen och med de övriga nationella vårdenheterna.

Roger Olofsson Bagge, sektionschef verksamhet kirurgi berättar om åtgärden Isolerad hyperterm perfusion.

För att kunna ta emot fler patienter i behov av Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom i benet sker arbete med att utveckla metoden och utbilda ytterligare en kirurg som kan utföra ingreppet.

– Det var intressanta presentationer av verksamheterna där åtgärderna kommer att utföras. Att det fanns en regionpolitiker med på mötet som kunde ta med sig frågor om resurser och uppföljning till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen var betydelsefullt, säger verksamhetschef Thomas Björk-Eriksson, Regionalt cancercentrum väst.

Ytterligare åtgärder ska koncentreras

Nyligen togs beslut av Regionala cancercentrum i samverkan att rekommendera Sahlgrenska Universitetssjukhuset som nationell vårdenhet för ytterligare tre ingrepp med start 1 november 2017. Beslut tas av regionen senast den 1 april.

Nyhet om rekommendationen


Sidan uppdaterad: 4 november 2016