MENY

RMR för långtidsuppföljning efter barncancer

Sidan publicerades 16 november 2016

Nu finns en regional medicinsk riktlinje för långtidsuppföljning efter barncancer som gäller för hela västra sjukvårdsregionen.

I riktlinjen beskrivs vilka konsekvenser det nya nationella vårdprogrammet får för vår region. Det innebär inte så stora förändringar för barncancervården utan handlar där företrädesvis om fertilitetsbevarande åtgärder hos flickor, möjlighet till utredning och rehabilitering vid förvärvad hjärnskada efter barncancerbehandling samt vissa organisatoriska förändringar.

Organisation för koordinering av patientgruppen

För vuxenvården kommer konsekvenserna att bli fler och beröra många olika specialiteter och vårdnivåer. Det innebär dock inte några stora tillskott av patienter på varje klinik. En organisation för att stödja koordineringen för denna patientgrupp behöver skapas och i vår region kommer detta troligen att koordineras av den Uppföljningsmottagning efter barncancer som drivits som ett projekt sedan 2012 på Jubileumskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 

Biverkningar efter barncancer behöver följas upp

Riktlinjen är en konsekvens av det första Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer som godkändes av RCC i Samverkan i april. Bakgrunden till det nationella vårdprogrammet är den ökade överlevnaden efter barncancer som idag ligger på ca 80%. Forskning har visat att 70-80% utvecklar någon typ av biverkan under livet och 30-40% en svår eller livshotande biverkan. Ungefär 1/650 person mellan 25 och 35 år är en barncanceröverlevare.

Läs den regionala medicinska riktlinjen


Sidan uppdaterad: 16 november 2016