MENY

Cancer i fokus på föreläsning för allmänheten

Sidan publicerades 3 november 2016

I år handlade allmänhetens föreläsning i samband med forsknings- och kvalitetsdagarna vid SÄS om att förebygga cancer. RCC Väst gav stöd kring etik och evidens i planeringsarbetet.

Allmänhetens föreläsning vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås anordnas varje år. Befolkningen bjuds in till en temakväll, i samband med sjukhusets forsknings- och kvalitetsdagar. Där får de ta del av rekommendationer kring hälsa och livsstil som baseras på den senaste forskningen. Temat för årets föreläsning är cancer.

– Det här är första gången som levnadsvanor i förhållande till en viss sjukdom tas upp, berättar hälsokoordinator Anna Cavrak. Tidigare har vi tagit upp hälsoeffekter av enskilda levnadsvanor som exempelvis stress och stillasittande.

– SÄS är ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad vård – det är sjukhusets verksamhetsidé. Det innebär att vi har ett ansvar att gå ut med information som kan hjälpa befolkningen att ta kloka beslut om hälsa och livsstil, så att vi kan förebygga uppkomst av sjukdom eller ohälsa, förklarar chefläkare Lars Rex som inleder temakvällen.

 Lars Rex, chefläkare och Anna Cavrak, hälsokoordinator, vid SÄS samt Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum VästLars Rex, chefläkare och Anna Cavrak, hälsokoordinator, vid SÄS samt Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum Väst (RCC Väst). Foto: Anna Nilsson, RCC Väst.

Stöd kring etik och evidens

I samband med att Folkhälsomyndighetens och Cancerfondens prognos publicerades i våras, väcktes idén till årets tema. Prognosen visar på en dramatisk ökning av antalet cancerfall fram till 2040. Då beräknas mer än dubbelt så många som idag beräknas leva med en cancerdiagnos. Var tredje person i Sverige kommer att få ett cancerbesked någon gång i livet. Än fler kommer på något sätt att beröras av cancer, som anhörig, kollega eller nära vän till någon som är sjuk.

– Jag tänkte mycket på hur vi kan belysa det här. Finns det tillräcklig evidens för att gå ut till allmänheten och berätta om faktorer som kan minska cancerrisken? Är det etiskt försvarbart när många kommer att drabbas ändå? berättar Anna Cavrak.

För att få mer kunskap och stöd i etikfrågan och hjälp att bedöma om det finns tillräcklig evidens för att kunna säga att levnadsvanor har betydelse för utveckling av cancer kontaktade Anna Cavrak Regionalt cancercentrum väst.

– Vi är väldigt glada att SÄS ville samarbeta kring detta arrangemang. Det finns absolut evidens för att ge rekommendationer och råd om levnadsvanor som påverkar risken att insjukna i cancer. Det här är ett jättebra exempel på hur Hälso- och sjukvården kan arbeta hälsofrämjande mot befolkningen säger Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare vid RCC Väst.

Faktafylld temakväll

Vem som får cancer avgörs av flera faktorer, alla riskfaktorer går inte att påverka men upp mot en tredjedel av all cancer går att förebygga. De ämnen som valdes ut till föreläsningskvällen berörde cancerdiagnoser där forskning visat att goda levnadsvanor kan minska risken.

Publiken fick lära sig mer om vad man själv kan göra för att minska risken förcancer och för att upptäcka cancer tidigt. Föreläsarna hade uppmanats avsluta varje ämne med tre tydliga huvudbudskap till publiken. Shirin Bartholdsson från RCC Väst var moderator. Hon knöt samman de olika ämnena och ledde dialogen mellan publiken och de specialistläkare från sjukhuset som föreläste.

– Moderatorn ställde frågor till föreläsarna och tog emot SMS-frågor från publiken. Det skapade en trevlig stämning. Publiken hängde med och hade möjlighet att vara delaktiga. Det var ett nytt upplägg för oss och det blev en mycket uppskattad kväll, säger Anna Cavrak.

 

Moderator var Shirin Bartholdsson, RCC Väst. Hon ställde klargörande frågor till föreläsarna och höll publiken engagerad. Foto: Anders Engström, SÄS.

 

Utställning med information och hälsotester

Utanför föreläsningssalen fanns flera av sjukhusets medarbetare och samarbetsparter på plats. Personal från SÄS, Närhälsan, Borås Stad och Unilabs delade ut informationsmaterial, erbjöd hälsotester och gav personliga råd.

– Det har varit ett stort intresse från medarbetare att delta i den här aktiviteten, både till utställningen och till föreläsningarna. Många har sagt att de fått en bra dialog med besökarna och det var vårt huvudsyfte med utställningen, berättar Anna Cavrak.

 

Eva Wärme och Arja Malmgren, sjuksköterskor från hudmottagningen på SÄS, informerade om sunda solvanor. Foto: Emelie Ljunggren, RCC Väst.

Röster från publiken

Temakvällen besöktes av cirka 75 personer i olika åldrar. Förutom de som deltog på temakvällen är det många som tittar på föreläsningarna i efterhand. Föreläsningarna filmades och går att se på SÄS Bambuser-kanal.

Här nedanför kan du ta del av några röster från kvällen. Vi frågade vad de tyckte om temakvällen och om de hade lärt sig något nytt.

Gudrun

Gudrun

– Jag har mycket egna baskunskaper, så det var inte så värst mycket nytt för mig. Jag är ju gammal sjuksköterska, hudsköterska. Men man uppdaterar ändå vissa saker så att man får lite aha-upplevelser.

Magdalena

Magdalena

– Jag tycker att hudföreläsningen var bäst. Den var rolig. Trots att den var sist så somnade man inte. Det var också intressant att få göra olika hälsoundersökningar. Jag vet att mina lungor är bra nu och att mitt blodtryck är bra.

Ingrid

Ingrid

– Jag har arbetat här uppe i 20 år och tänkte att jag skulle gå och få lite uppdatering på olika saker och se hur mina kunskaper är.  Det jag var mest intresserad av var tarmcancer. Det kanske var som jag tänkte, men det var väldigt bra att få höra. 

Peter

Peter
– Jag tyckte att det var bra. Det sista om solvanor, det var ju bra, för vi ska åka till Kanarieöarna i mars.

 

 

 


Sidan uppdaterad: 16 januari 2019