MENY

Kortare väntetider vid utredning av cancer

Sidan publicerades 1 september 2016

För ett år sedan startade de första fem standardiserade vårdförloppen i Västra Götalandsregionen. Hittills har över 4000 patienter utretts, varav omkring 30 procent visade sig ha cancer. Samtidigt har utredningstiderna blivit kortare.

Målet med standardiserade vårdförlopp (SVF) är att patienter med misstänkt cancer ska utredas och få behandling snabbare. En första utvärdering av de SVF som startade för ett år sedan visar en klar förbättring. 

– Vi ser en väldigt positiv utveckling. Det senaste året har väntetiderna från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling kortats betydlig, säger Nina Modig, projektledare för standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. 

Har skapat ett ökat samarbete

Hur mycket väntetiderna har minskat skiljer sig åt mellan olika diagnoser och sjukhus. Eftersom sjukhusen hade olika långa väntetider innan de standardiserade vårdförloppen infördes görs uppföljningen på sjukhusnivå.

Bakom förbättringen ligger ett hårt arbete där många delar av vården och många olika professioner har deltagit, från koordinatorer, medicinska sekreterare och sjuksköterskor till läkare, verksamhetschefer, vårdutvecklare och lokala processledare. För att nämna några.

– De har gjort ett fantastiskt arbete! En viktig del är att medarbetare från olika delar av vården som normalt inte träffas har fått mötas och diskutera lösningar. Samarbete, nytänkande och patientfokus har gjort den här utvecklingen möjlig, säger Nina Modig.

Utvecklingsarbetet fortsätter

De standardiserade vårdförlopp som infördes 1 september 2015 är:

  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
  • Huvud- och halscancer
  • Matstrups- och magsäckscancer
  • Prostatacancer

Totalt har 18 standardiserade vårdförlopp startat i Västra Götalandsregionen. Införandet kommer att pågå i ytterligare två år och enligt Nina Modig kvarstår en del utmaningar.

­– Det gäller till exempel rekrytering inom bristyrken som operationssjuksköterskor, radiologer och patologer. Några områden inom vården lider av personalbrist, säger hon.

Läs mer om standardiserade vårdförlopp här.


Ansvarig redaktör: Karin Allander

Sidan uppdaterad: 12 juli 2017