Självtest ska ge fler kvinnor skydd mot livmoderhalscancer

Sidan publicerades 29 september 2016

I år får alla kvinnor i Västra Götalandsregionen som inte har tagit cellprov på minst sju år ett självtest för HPV-virus. Testet skickas hem via post till cirka 24 000 kvinnor och kan rädda liv.

Målet med den nya insatsen är att fånga upp kvinnor som har uteblivit från sina gynekologiska cellprovskontroller under en längre tid. Erbjudandet kommer att skickas ut en gång per kvinna.

– Det är angeläget att underlätta gynekologisk cellprovtagning för alla kvinnor, men särskilt för kvinnor som inte har kunnat delta under lång tid. Självtest är ett sätt att anpassa provtagningen till dessa kvinnors villkor och möjligheter, säger Anna Glantz, mödrahälsovårdsöverläkare i Göteborg.

Ger ett mycket bra skydd

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23-60 års ålder regelbundet till gynekologisk cellprovtagning på Barnmorskemottagning. Syftet är att upptäcka cellförändringar som kan utvecklas till cancer. 

– Regelbundna kontroller ger ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer eftersom man kan upptäcka och ta bort cellförändringar innan de utvecklas till cancer, säger Björn Strander, överläkare vid Regionalt cancercentrum väst och ordförande i den nationella expertgruppen för prevention mot livmoderhalscancer. 

Enligt Björn Strander har den nya insatsen ett starkt vetenskapligt stöd.

– Studier som gjorts i bland annat Västra Götaland har visat att självprovtagning hos kvinnor som har uteblivit under lång tid ökar upptäckten av cellförändringar och att allvarliga cellförändringar är fyra gånger så vanliga bland dessa kvinnor, säger han.

Bland de första i Sverige

Cellförändringar orsaker av HPV-virus (humant papillom virus). Det är ett mycket vanligt virus som oftast läker ut av sig själv, men som i vissa fall kan orsaka cellförändringar.

– De kvinnor som visar sig ha HPV-virus kommer att kallas till gynekologisk mottagning för vidare undersökning. Om man inte har HPV-virus kan man i princip inte få livmoderhalscancer, säger Anna Glantz.

Västra Götalandsregionen är en av de första regionerna i Sverige som skickar ut självtest för HPV-virus till kvinnor som har uteblivit från sina gynekologiska cellprovskontroller under lång tid. I år kommer cirka 24 000 självtest för HPV att skickas ut, varav 7 500 skickas ut i slutet av september.

Från och med 2017 räknar man med att 3 000–4 000 kvinnor i Västra Götalandsregionen kommer att erbjudas testet varje år. 

Läs mer om gynekologiskt cellprov på 1177 Vårdguiden.

Läs mer om HPV-virus på 1177 Vårdguiden.