MENY

Ny riktlinje för gynekologisk cellprovskontroll införs

Sidan publicerades 29 september 2017

Nu finns det en ny regional medicinsk riktlinje (RMR) som beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention ska tillämpas och införas i Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention fastställdes 12 januari 2017 och bygger på Socialstyrelsens rekommendationer från juni 2015.

Den medicinska riktlinjen gäller för både Västra Götalandsregionen och Region Halland och innebär att regionerna ska följa det nationella vårdprogrammet enligt de förtydliganden som anges i dokument.

– Införandet delas upp i två steg. Under hösten införs riktlinjer för utredning och behandling. Införandet av förändringar i screeningen förutsätter IT-utveckling och förberedelser som tar tid ordna, därför sker den delen av införandet i ett senare steg, säger Anne Ekeryd Andalen, regional processägare för cervixcancerprevention vid Regionalt cancercentrum väst.

Beslut om ordnat införande av regional medicinsk riktlinje för cervixcancerprevention togs av Hälso- och sjukvårdsstyerlsen den 27 september. 

 Anne Ekeryd Andalen och Mia Westlund.

Införande i två steg

Införandet av det nationella vårdprogrammet sker i två steg för Västra Götalandsregionen och Region Halland:

  1. Riktlinjer för utredning och behandling införs från 1 oktober 2017.
  2. Riktlinjer för screening införs våren 2018.

Utbildning och informationsstöd

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) bistår med utbildning och informationsstöd till landsting och regioner för att ge förutsättning för mer likartad information och tydligare innehåll i kallelsebrev och provsvar.

– Mallar för kallelser och provsvar som är uppdaterade enligt vårdprogrammet finns tillgängligt att hämta i olika filformat via RCC:s webbplats. Syftet med att använda dessa mallar är att öka kunskap och minska onödig oro hos kvinnor, säger Mia Westlund, utvecklingsledare cervixcancerprevention, Regionalt cancercentrum väst.

Arbete pågår också med att ta fram informationsmaterial om den gynekologiska provtagningen som riktar sig till kvinnor och en webbutbildning som i första hand vänder sig till barnmorskor inom mödrahälsovården samt utredande gynekologmottagningar.

–  Redan nu finns korta informationsfilmer och presentationsmaterial att ta del av. Innehållet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning i regioner och landsting, säger Mia Westlund.

Nytt namn och förändrad screening

Verksamheten byter i samband med införandet av det nationella vårdprogrammet namn från Regionens organiserade cellprovskontroll (ROCK) till Gynekologisk cellprovskontroll (GCK).

Några andra väsentliga förändringar inom screeningen är att:

  • Primär HPV-screening kommer att ske från och med 30 års ålder.
  • Antalet prover under screeningperioden förändras inte men efter införandet av HPV-analys ska intervallet för kvinnor över 50 år förlängas till 7 år. Det innebär att övre åldersgränsen höjs med 5 år jämfört med tidigare program, vilket innebär att kvinnorna får sin sista inbjudan vid 64–70 år.
  • Triage görs med cytologi vid primär HPV-positivitet.
  • HPV-positiva kvinnor med normal cytologi övervakas i kontrollfil och remitteras för kolposkopi vid persistent HPV-infektion efter 3 år.
  • Särskilda kommunikationsinsatser för kvinnor som har HPV-infektion men inte behöver kallas till undersökning.
  • Bilddokumentation införs för kolposkopiundersökningar.
  • Kolposkopiundersökning efter behandling ersätts med cellprov och HPV-analys taget av barnmorska eller sköterska på gynekologimottagning.
  • Kvinnor som genomgått hysterektomi och har dysplasi i anamnesen följs upp på gynekologimottagning vid 2 tillfällen.

Läs den regionala medicinska riktlinjen i sin helhet (pdf)
Ladda ner utbildningsmaterial och se korta informationsfilmer
Ladda ner kallelser och provsvar

Kontakt

porträtt

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst


Ansvarig redaktör: Anne Ekeryd Andalen

Sidan uppdaterad: 18 oktober 2017