MENY


15
MAJ
2017

Väst

Hur mycket kan man sola innan det blir farligt?

Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har nästan fördubblats de senaste tio åren. I maj höll Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat var "Sola säkert" och frågorna från publiken var många.


11
MAJ
2017

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

I det nya numret av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur vi vässar stödet till vården med hjälp av Chalmers, om två nya kunskapsstöd inom palliativ vård och om hur Min Vårdplan nu digitaliseras. Dessutom får du som vill driva ett förbättringsarbete värdefulla tips.


10
MAJ
2017

Väst

Checklista för palliativ vård

En checklista för palliativ vård i livets slutskede kan nu beställas inom Västra sjukvårdsregionen. Listan har prövats i daglig verksamhet och riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede.


4
MAJ
2017

Väst

RCC Väst vässar stödet till vården med hjälp av Chalmers

Problemen i vården kan inte lösas med några "alexanderhugg". Det slår förra årets nationella utredning om en effektivare vård fast. Istället måste utvecklingen bestå av många små åtgärder som tillsammans leder åt rätt håll. För att leda ett sådant arbete krävs kunskap om kvalitets- och verksamhetsutveckling, något RCC Väst satsar på med stöd av Chalmers.

Väst

10 tips till dig som vill driva ett förbättringsarbete

Står din arbetsplats inför en utmaning som ni skulle vilja lösa? Här ger Johan Bengtsson, Marie Boëthius och Anna Karevi Verdoes på enheten för vårdutveckling vid RCC Väst tio tips på vad som är viktigt att tänka på när man driver ett förbättringsarbete i vården.


20
APR
2017

Väst

Ny handbok om vård i livets slutskede

Nu finns en handbok i palliativ vård som kan beställas gratis i hela Västra sjukvårdsregionen. Handboken riktar sig till läkare i primärvården som möter patienter och närstående i livets slutskede.


18
APR
2017

Väst

Kampanj för att uppmärksamma testikelcancer

Regionalt cancercentrum väst stöttar Ung Cancers kampanj ”Kolla Bollarna” som pågår under april. Kampanjens syfte är att informera och lyfta diskussionen kring testikelcancer för att få fler unga vuxna med pung att kolla sina bollar.


12
APR
2017

Väst

Anmälan till utbildning för kuratorer i cancervården

I höst startar en ny utbildning på universitetsnivå för kuratorer i cancervården. Syftet är att stärka kuratorers kompetens i mötet med patienter som har cancer och deras närstående.


4
APR
2017

Väst

Nytt nyhetsbrev ute nu

I detta nummer av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en utredning som ska säkra tillgång till strålbehandling, tio nya standardiserade vårdförlopp och Socialstyrelsens platsbesök på RCC Väst.


3
APR
2017

Väst

Tio nya standardiserade vårdförlopp införs

Den tredje april införs ytterligare tio snabbspår för cancerutredning i regionen, så kallade standardiserade vårdförlopp. Med anledning av detta anordnar de större sjukhusen i Västra Götalandsregionen utbildningsdagar för allmänläkare.


31
MAR
2017

Väst

Nivåstrukturering och vårdprocesser i fokus på Socialstyrelsens platsbesök

Sedan Regionalt cancercentrum väst etablerades har ett omfattande arbete lagts ned för att förbättra och utveckla cancervården i en nära dialog med patienterna. När Socialstyrelsen i mars genomförde sitt fjärde platsbesök lyftes satsningar som Kraftens hus, etableringen av diagnostiska centra samt flexibel sjukskrivning fram som exempel på framgångsrika projekt.

Väst

Flexibel sjukskrivning ger patienter flera fördelar

I Västra Götaland driver Försäkringskassan och regionens cancerkliniker ett pilotprojekt med flexibel sjukskrivning. Förhoppningen är att det ska bli enklare för patienter med cancer att kombinera medicinsk behandling med sjukskrivning och att projektet ska utvecklas till en nationell modell.


29
MAR
2017

Väst

Resultat och utmaningar i årets verksamhetsberättelse

Nu är Regionalt cancercentrum västs verksamhetsberättelse för år 2016 publicerad. Där kan du ta del av några av alla resultat, utmaningar och spännande utvecklingsprojekt som pågår inom cancervården i Västra sjukvårdsregionen.

Väst

Patientöversikt förbättrar vården vid avancerad prostatacancer

Bättre överblick av sjukdomsförloppet, ökad kvalitet i mötet med läkaren och större trygghet för patienten. Det är några fördelar med det nya verktyget Patientöversikt prostatacancer. Verktyget har tagits fram i samarbete med både patienter, sjuksköterskor, onkologer och urologer och ger helt nya möjligheter att utveckla vård och behandling av patienter med avancerad prostatacancer.


28
MAR
2017

Väst

Utbildning för kontaktsjuksköterskor 2017

Nu är det dags att anmäla intresse till höstens omgång av den populära utbildningen för kontaktsjuksköterskor. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under ett och ett halvt år.


17
MAR
2017

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

Nu är årets andra nyhetsbrev från RCC Väst publicerat.


16
MAR
2017

Väst

Nytt material om mat och cancer

Ett bildbaserat informationsmaterial som visar exempel på bra val i vardagen som minskar risken att få cancer har tagits fram tillsammans med hälsoguider i Östra Göteborg. Bilder och symboler visar vad som är bra att äta och vad man bör äta mindre av.


15
MAR
2017

Väst

Hälsosam livsstil kan förebygga många cancerfall

En tredjedel av alla cancerfall bland de vanligaste cancertyperna har samband med matvanor, vikt och fysisk aktivitet, enligt WCRF. Rätt kunskap och metoder är viktigt om man vill främja hälsa i befolkningen, det framkom på konferensen Mat och cancer 2017.


14
MAR
2017

Väst

Kvalitetspris för minskad dödlighet i äggstockscancer

Kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården. Fler kvinnor opereras idag jämfört med för sex år sedan och tidsintervallet mellan kirurgi och kemoterapi har förkortats med 12 dagar.

Väst

Stora utmaningar för den palliativa vården

Den palliativa vården i Sverige har stora brister. Det konstaterar Socialstyrelsen i en utvärdering. Vården brister både i smärtlindring och stöd och information till patienter och närstående. Även Västra sjukvårdsregionen har en bra bit kvar innan de nationella målen nås, visar nya data från Palliativregistet.