Ny handbok om vård i livets slutskede

Sidan publicerades 20 april 2017

Nu finns en handbok i palliativ vård som kan beställas gratis i hela Västra sjukvårdsregionen. Handboken riktar sig till läkare i primärvården som möter patienter och närstående i livets slutskede.

Handbok palliativ vård.

Syftet med handboken är att öka kunskapen om palliativ vård. Den är gjord i ett litet och smidigt format och innehåller kortfattade medicinska rekommendationer och information om bland annat brytpunktsbedömning, trygghetsordinationer och en verktygslåda för hantering av besvär i livets slutskede som smärta, illamående, ångest, oro och andnöd.

– Den palliativa vården har tyvärr brister inom flera områden. Bland annat är det för få patienter som får brypunktssamtal och smärtskattning. Tanken med handboken är sprida kunskap till medarbetarna för att förbättra den palliativa vården och göra den mer jämlik, säger Elisabet Löfdahl, överläkare i palliativ vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare för palliativ vård.

Handboken är framtagen av den regionala vårdprocessgruppen för palliativ vård i samarbete med sektorsrådet för allmänmedicin i Västra Götalandsregionen. Maria Johansson, specialistläkare i allmänmedicin vid Närhälsan, har arbetat med materialet för att göra det relevant för primärvården, i samråd med vårdprocessgruppen.

Läs mer och beställ Handboken i palliativ vård.  
Läs mer om utmaningar inom den palliativa vården.