Kampanj för att uppmärksamma testikelcancer

Sidan publicerades 18 april 2017

Regionalt cancercentrum väst stöttar Ung Cancers kampanj ”Kolla Bollarna” som pågår under april. Kampanjens syfte är att informera och lyfta diskussionen kring testikelcancer för att få fler unga vuxna med pung att kolla sina bollar.

Ung Cancer har tagit fram ett material som ungdomsmottagningar, vårdcentraler och skolor kan beställa och sätta upp för att sprida kampanjens budskap.

– För att testikelcancer ska upptäckas så tidigt som möjligt är det viktigt att sprida kunskap om symtom, hur man enkelt kan kolla sin pung och var man kan söka vård. Tidig diagnos och tidig behandling är viktiga faktorer för att öka överlevnaden. Nästan alla som får testikelcancer överlever, men många väntar länge med att uppsöka hälso- och sjukvården och riskerar därmed att behöva genomgå tuffa och besvärliga behandlingar säger Johan Bengtsson, utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst. 

Läs mer om kampanjen och beställ material