Stort intresse för flexibel sjukskrivning

Sidan publicerades 20 december 2017

Ett unikt projekt mellan Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen har avslutats och redovisar nu resultat och erfarenheter. Projektet Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling, har fått stor uppmärksamhet.

Den flexibla sjukskrivningen har inneburit att personer som genomgår en cancerbehandling har kunnat arbeta när de har känt att de orkar och kan. Det har resulterat i att de har kunnat återvända till arbetet tidigare och att det varit enklare för dem att komma tillbaka.

Socialminister Annika Strandhäll har tidigare uttalat sig positivt om försöket med flexibel sjukskrivning i Västra Götaland. Det finns även en motion inlämnad till riksdagen om att införa en flexiblare sjukskrivning.

En utvärdering av försöket med flexibel sjukskrivning i Västra Götaland visar goda resultat och det har beslutats att det ska fortsätta som en försöksverksamhet.

 – Det vi har sett i projektet är att de personer som klarat av att vara på arbetet och haft flexibel sjukskrivning har återgått tidigare i arbete och haft färre sjukskrivningar, säger projektledaren Zarah Nettervik, Försäkringskassan.

Gunnar Eckerdal överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och processägare vid RCC Väst är en av deltagarna i projektgruppen och har bland annat ansvarat för kompetensutveckling av handläggare vid försäkringskassan.

Även Bodil Dover var, fram till sin bortgång tidigare i år, mycket engagerad i projektet. Något som också framgår av projektrapportens förord. Bodil arbetade som utvecklingsledare för patientperspektivet vid RCC Väst.

– Bodil har varit viktig för oss i vårt gemensamma utvecklingsarbete. Vi har alltid känt beundran och imponerats av allt hon orkat att bidra med trots sin sjukdom. Bodils brinnande engagemang bidrog på ett personligt plan till oss alla som jobbat med flexibel sjukskrivning samt självklart till systrar/bröder som drabbats av sjukdomen, säger projektledare Zarah Nettervik, Försäkringskassan.

Ingrid Kössler har nyligen utsetts till processledare för patient- och närståenderådet vid RCC Väst och kommer att vara RCC:s representant i det fortsatta arbetet.