MENY


28
FEB
2017

Väst

Nytt utseende på nyhetsbrevet

Årets första nummer av nyhetsbrevet är publicerat och har fått ett nytt mobilanpassat utseende.


22
FEB
2017

Väst

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen

För att stärka den kliniska cancerforskningen i västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i regionen.


20
FEB
2017

Väst

Planering av snabba tider på radiologin

De standardiserade vårdförloppen kräver en stor arbetsinsats från alla som arbetar i cancervården, inte minst för radiologin i regionen. Verksamheterna arbetar intensivt med planering av snabba tider till undersökning.


16
FEB
2017

Väst

Gällande riktlinje om registreringen av standardiserade vårdförlopp

Det är obligatoriskt att registrera start och avslut av patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen. Detta utgör en viktig del av uppföljningen av de standardiserade vårdprocesserna och är ett kriterium för tilldelning av statliga stimulansmedel.


14
FEB
2017

Väst

”Vi har banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården”

I ett tätt samarbete har Centre For Healthcare Improvement vid Chalmers och Regionalt cancercentrum väst skapat ramar för en bättre cancervård i Västsverige. Resultatet är en nyskapande cancerstrategi där patienten står i fokus, vården är mer sammanhållen och personalen ges stort utrymme i utvecklingsarbetet. "Tillsammans med CHI har vi banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården", säger Nils Conradi, RCC Väst.


13
FEB
2017

Väst

Enklare rapportering och utvärdering av strålbehandlingsdata

Strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjat överföring av strålbehandlingsdata till MIQA. Det är ett lokalt databassystem för mellanlagring av information som ger vården, forskarna och företagen tillgång till enhetliga och jämförbara strålbehandlingsdata över landet.


6
FEB
2017

Väst

Ny utbildning ska stärka kuratorers kompetens

Hösten 2017 startar en kompetenshöjande utbildning för kuratorer i cancervården. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Målet är att stärka kuratorers kunskaper för att bättre kunna möta cancerberördas behov.

Väst

Stort behov av psykosocialt stöd

Lisa Fogelberg och hennes dotter Emma har genomlevt tre cancerresor tillsammans. Här berättar de om sina upplevelser, om behovet av psykosocialt stöd och vad de tycker att kuratorer som möter patienter och närstående ska tänka på.