Planering av snabba tider på radiologin

Sidan publicerades 20 februari 2017

De standardiserade vårdförloppen kräver en stor arbetsinsats från alla som arbetar i cancervården, inte minst för radiologin i regionen. Verksamheterna arbetar intensivt med planering av snabba tider till undersökning.

– Arbetet med standardiserade vårdförlopp är stimulerande men kräver mer av oss inom vården, säger Els-Marie Raupach överläkare på radiologin på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Els-Marie Raupach, överläkare på radiologin på Skaraborgs Sjukhus Skövde.Els-Marie Raupach, överläkare på radiologin på Skaraborgs Sjukhus Skövde.

En rad förutsättningar har identifierats för att korta väntetiden till radiologisk undersökning på sjukhuset. En del handlar om att patienterna bör vara bättre informerade och tillgängliga via telefon för att snabbt kunna få en tid, men det krävs också förändringar i vården.

Remissen måste vara tydlig

Els-Marie Raupach säger att det måste vara tydligt i remissen vilket standardiserat vårdförlopp patienten utreds inom då olika ledtider gäller för olika vårdförlopp. Det är också viktigt att det finns en relevant anamnes och aktuellt kreatininvärde på remissen. 

Linda Kjellqvist arbetar som koordinator på Bild- och funktionsmedicin på Södra Älvsborgs Sjukhus och även hon upplever problem med remisserna.

– En ofullständig remiss ger en fördröjning och försämring för patienten och gör det svårare att göra en korrekt bedömning, säger Linda Kjellqvist.

Förutom att remissen ska vara tydlig gällande vilket vårdförlopp patienten utreds inom, ha med patientens anamnes och aktuellt kreatininvärde, lyfter Linda Kjellqvist vikten av information på remissen om patienten är i behov av tolk.
Linda Kjellqvist och Markus Håkansson presenterar arbetet med snabba tider på Bild- och funktionsmedicin på Södra Älvsborgs Sjukhus.Linda Kjellqvist och Markus Håkansson presenterar arbetet med snabba tider på Bild- och funktionsmedicin på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Förutsättningar kring undersökningen

För att planera snabba undersökningstider är det även viktigt att det finns rätt förutsättningar för att utföra undersökningen och göra ett utlåtande om svaret.

Ett ökat antal undersökningar är i behov av snar diktering och utlåtande vilket ställer krav kopplade till undersökningen.

– Det är en förutsättning att det finns tillgänglig utrustningstid och bemanning av rätt kompetens vid undersökningen och att det i anslutning till den finns tid till diktering och arbetsro, säger Els Marie Raupach.

Goda omdömen och resultat

På radiologin på Skaraborgs sjukhus upplever man att patienter som blivit väl förberedda och informerade inför undersökningen är väldigt nöjda med det snabba flödet.

På Södra Älvsborgs Sjukhus har 90 procent av patienterna som undersökts och tillhört ett standardiserat vårdförlopp fått vänta mindre än 7 dagar på sin undersökning.

– Men det är viktigt att även se till helheten och alla patientgrupper. Vi vill att alla 50 000 patienter på Södra Älvsborgs Sjukhus ska få vård i rätt tid säger Linda Kjellqvist.

Regional heldag om standardiserade vårdförlopp

Det var under en regional heldag om standardiserade vårdförlopp den 27 januari som Els Marie Raupach, Linda Kjellqvist och Markus Håkansson presenterade arbetet med snabba SVF-tider på radiologin.

Förutom radiologins arbete belystes många andra delar av det intensiva arbetet med införandet av SVF under dagen.

Titta på filmade presentationer från dagen
Läs mer om årets arbete med standardiserade vårdförlopp