MENY


26
JUN
2017

Väst

Ny rapport från kvalitetsregistret för cervixcancerprevention

Nu är årets kvalitetsrapport för cervixcancerprevention i Västra Sjukvårdsregionen publicerad. I rapporten presenteras data från det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, Cytburken för 2016.


22
JUN
2017

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

I det nya numret av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om säker solning och om resultatet efter ett år med nya "detektivmottagningar" i Västra Götalandsregionen. Dessutom aktuell SVF-statistik, nya nationella vårdprogram och säkrare screening av livmoderhalscancer.


21
JUN
2017

Väst

Succé för nya ”detektivmottagningar”

Var sjätte patient som utreddes hade cancer och över 80 procent fick någon annan diagnos. Det är resultatet efter första året med diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen. Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan stolarna.


20
JUN
2017

Väst

Cancerpreventionsplan kompletteras med affisch

Nu lanseras Cancerpreventionsplanen som har utarbetats av Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Halland. Som komplement har en affisch med den europeiska kodexen mot cancer tagits fram.

Väst

Nytt nätverk för SVF-koordinatorer

I maj samlades 75 koordinatorer för standardiserade vårdförlopp (SVF) från hela regionen för att utbyta erfarenheter och diskutera hur arbetet med SVF kan utvecklas under en nätverksträff.


15
JUN
2017

Väst

Resan mot Kraftens hus

Delar av projektgruppen för Kraftens hus och den lokala styrelsen i Borås har varit på studiebesök på Maggie´s centre i West London. Resan genomfördes för att hämta inspiration till det fortsatta arbetet med att utveckla Kraftens hus i Borås.

Väst

Kraftens hus blir verklighet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i slutet av maj att ge resursstöd till Kraftens hus Sjuhärad under tre år, vilket innebär att arbetet nu går in i en ny fas.