Kraftens hus blir verklighet

Sidan publicerades 15 juni 2017

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i slutet av maj att ge resursstöd till Kraftens hus Sjuhärad under tre år, vilket innebär att arbetet nu går in i en ny fas.

– Just nu pågår det diskussion om hyra av lokal centralt i Borås. Vi hoppas att verksamhetens ska kunna starta under hösten 2017, berättar Carina Mannefred som är projektledare i projektgruppen för Kraftens hus och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Den verksamhet som nu ska byggas upp har sin grund i en förstudie som genomfördes vid Regionalt cancercentrum väst under 2016 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det handlade om att söka innovativa arbetssätt för att utveckla det psykosociala stödet till cancerberörda. Förstudien genomfördes tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola och har sin grund i initiativ och engagemang från Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst.

Inspirerande studiebesök inför uppstart i Borås

Delar av projektgruppen för Kraftens hus och den lokala styrelsen i Borås var nyligen på studiebesök på Maggie´s centre i West London för att hämta inspiration inför uppstarten.

Maggie´s centre erbjuder både känslomässigt och praktiskt stöd för människor med cancer och deras familjer och vänner något som stämmer väl överens med den verksamhet som planeras vid Kraftens hus i Borås.

– Praktiskt stöd kan handla om att lära sig att äta nyttig och bra mat, att hantera håravfall i samband med cytostatikabehandling eller stöd till patient eller arbetsgivare i samband med återgång i arbetet efter en längre sjukskrivning, säger Carina Mannefred.

Läs mer om studiebesöket och se bilder från Maggie´s centre i London