MENY

Ny rapport från kvalitetsregistret för cervixcancerprevention

Sidan publicerades 26 juni 2017

Nu är årets kvalitetsrapport för cervixcancerprevention i Västra Sjukvårdsregionen publicerad. I rapporten presenteras data från det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, Cytburken för 2016.

Invitationsstatus och täckningsgrad

Rapporten visar att Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland lyckas bra med att bjuda in kvinnor i rätt tid till cellprovtagning, 99.5 procent för VGR respektive 98,3 procent för Region Halland.

Däremot fortsätter täckningsgraden, det vill säga hur många kvinnor som verkligen går och tar cellprov efter inbjudan att sjunka i VGR.  Skillnaderna inom regionen är mycket stor från 64 procent till 91 procent.

– Mödrahälsovården och Gynekologimottagningar arbetar systematiskt med att förbättra deltagandet genom att erbjuda det planerade screeningprovet vid besök av annan anledning. Kvinnor som inte kommer på den planerade tiden kallas årligen upp till fem år efter första inbjudan. Därefter kontaktas kvinnan per telefon för att motiveras och erbjudas provtagning. Extra informationsinsatser sker även under Cellprovsveckan som är ett årligen återkommande arrangemang för att öka täckningsgraden, säger Anne Ekeryd-Andalen, regional processägare för cervixcancerprevention. 

Långa svarstider

De långa svarstiderna på några cytolog-och patologlaboratorier har tyvärr blivit ännu längre och beror på personalbrist. Olika insatser på laboratorierna pågår för att korta svarstiderna. Det nya vårdprogrammet kommer inte att vara lika personalintensivt för laboratorierna vilket kommer att korta svarstiderna. Enligt de nationella kvalitetsparametrarna ska höggradig cellförändring följas upp inom tre månader och låggradig cellförändring inom sex månader. Riktvärdet är 90 procent och 2016 var siffran för uppföljning inom tre månader av höggradig förändring 42,8 procent i Västra Götalandsregionen och 79,3 procent i Region Halland.

Implementering av nytt vårdprogram för cervixcancerprevention

De regionala tillämpningarna av det nya nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention kommer att börja införas under hösten 2017. Vårdprogrammet innebär en ännu säkrare och mer effektiv screening.

– I år firar vi att det är 50 år sedan cervixscreening infördes. Vi kan se tillbaka på ett screeningprogram som har räddat livet på tusentals kvinnor. Nu 50 år senare, införs ett ännu bättre nationellt program, säger Anne Ekeryd-Andalen. 

Ta del av rapporten för fler kvalitetsparametrar 
Läs om det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

porträtt

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention,

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.


Ansvarig redaktör: Emelie Ljunggren

Sidan uppdaterad: 26 juni 2017