Nytt nätverk för SVF-koordinatorer

Sidan publicerades 20 juni 2017

I maj samlades 75 koordinatorer för standardiserade vårdförlopp (SVF) från hela regionen för att utbyta erfarenheter och diskutera hur arbetet med SVF kan utvecklas under en nätverksträff.

Sedan införandet av standardiserade vårdförlopp har regionens SVF-koordinatorer utbildats för att ha en av de viktigaste och mest framgångsrika funktionerna i ett standardiserat vårdförlopp.

– Nu när arbetet är i full gång behövs ett nätverk för koordinatorer så att de kan fortsätta dela med sig av sina erfarenheter och diskutera hur det påbörjade arbetet med standardiserade vårdförlopp kan utvecklas. Därför bjöd vi in till en nätverksträff, säger Linda Tedenbrant, projektledare för standardiserade vårdförlopp vid RCC Väst. 

Koordinatorer från olika sjukhus i regionen diskuterar försloppsspecifika frågor.

Dagens huvudfokus låg på nätverkande och diskussioner i grupp om förloppsspecifika frågor och det fortsatta arbetet med standardiserade vårdförlopp. Dagen innehöll dessutom två inspirationsföreläsningar. Den ena hölls av Linda Axelsson och Carina Larsson, koordinatorer från Stockholm och Visby, som berättade om sina erfarenheter av standardiserade vårdförlopp. Den andra inspirationsföreläsningen hölls av Stefan Skullman, regional processägare för kolorektalcancer, som berättade om sina erfarenheter av arbetet med SVF, varför det är svårt att mäta undanträngningseffekter och om koordinatorn som en nyckel till framgång. 

Under dagen fick deltagarna skriva på lappar vad det tycker har blivit bättre sedan SVF startade och sätta upp på en ”Kärleksvägg”.

Fler nätverksträffar framöver

I utvärderingen framkom det att deltagarna upplevde dagen som mycket positiv och att det var värdefullt att få träffa andra koordinatorer och utbyta tips och erfarenheter. Många av koordinatorerna önskade att det ska bli fler nätverksträffar framöver.

– Vi satsar på att anordna fler nätverksträffar framöver. När och hur ofta beror lite på vad vi kommer att ha för andra typer av möten under det kommande året. Som det ser ut nu lutar det åt att vi arrangerar en nätverksträff per år, säger Linda Tedenbrant.