MENY

Checklista för palliativ vård

Sidan publicerades 10 maj 2017

En checklista för palliativ vård i livets slutskede kan nu beställas inom Västra sjukvårdsregionen. Listan har prövats i daglig verksamhet och riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede.

– När vi använder checklistan blir det väldigt tydligt för alla inblandade att vården har ändrat inriktning, säger Maria Calissendorff, konsultläkare inom allmän palliativ vård, medicinkliniken, Östra sjukhuset.

Materialet är framtaget av Regionalt cancercentrum väst i samarbete med den regionala vårdprocessgruppen i palliativ vård och är tänkt att användas som ett kunskapsstöd i slutenvården. Vid medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, har medarbetare använt en prototyp av checklistan under våren för att utvärdera listans användbarhet och innehåll.

Maria Calissendorff visar en checklista för palliativ vård

– Vi har testat checklistan ett tag och tycker att den är bra utformad. Den innehåller tips och råd till olika yrkesgrupper, alla från omvårdnadspersonal till läkare kan ha nytta av den. Arbetet kring de palliativa patienterna blir mer strukturerat och det blir tydligare för alla inblandade vad som var viktigast att tänka på i det palliativa skedet, säger Maria Calissendorff.

Närbild på checklista för palliativ vård upphängd med magnet på en whiteboard

Checklistan består av tre laminerade blad som hålls samman av en metallring och formatet är 16,5x8,5 cm.

Listan innehåller kortfattad information för vårdpersonal om vad som är viktigt att tänka på vid vård i livets slutskede under rubrikerna: att tänka på, omvårdnad och symtomlindring. Formatet gör att den enkelt kan tas med i fickan eller hängas upp så att den finns lätt tillgänglig på en krok eller magnet på anslagstavla i ett personalutrymme.

– Innehållet är framtaget för användning inom slutenvård men checklistan kan även vara till nytta vid palliativ vård i hemmet och inom kommunal verksamhet, säger Carina Mannefred, utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Läs mer och beställ checklistan för palliativ vård.


Sidan uppdaterad: 10 maj 2017