MENY


15
MAJ
2017

Väst

Hur mycket kan man sola innan det blir farligt?

Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har nästan fördubblats de senaste tio åren. I maj höll Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst en föreläsningskväll på Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat var "Sola säkert" och frågorna från publiken var många.


11
MAJ
2017

Väst

Nytt nyhetsbrev ute

I det nya numret av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur vi vässar stödet till vården med hjälp av Chalmers, om två nya kunskapsstöd inom palliativ vård och om hur Min Vårdplan nu digitaliseras. Dessutom får du som vill driva ett förbättringsarbete värdefulla tips.


10
MAJ
2017

Väst

Checklista för palliativ vård

En checklista för palliativ vård i livets slutskede kan nu beställas inom Västra sjukvårdsregionen. Listan har prövats i daglig verksamhet och riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede.


4
MAJ
2017

Väst

RCC Väst vässar stödet till vården med hjälp av Chalmers

Problemen i vården kan inte lösas med några "alexanderhugg". Det slår förra årets nationella utredning om en effektivare vård fast. Istället måste utvecklingen bestå av många små åtgärder som tillsammans leder åt rätt håll. För att leda ett sådant arbete krävs kunskap om kvalitets- och verksamhetsutveckling, något RCC Väst satsar på med stöd av Chalmers.

Väst

10 tips till dig som vill driva ett förbättringsarbete

Står din arbetsplats inför en utmaning som ni skulle vilja lösa? Här ger Johan Bengtsson, Marie Boëthius och Anna Karevi Verdoes på enheten för vårdutveckling vid RCC Väst tio tips på vad som är viktigt att tänka på när man driver ett förbättringsarbete i vården.