MENY


24
OKT
2017

Väst

Rehabilitering i fokus på prostatacancerdag

I början av september anordnade RCC Väst en regional utbildningsdag om prostatacancer på Världskulturmuseet – en dag som planeras bli årligt återkommande. Fokus för dagen var att inspirera till att göra verklighet av visionen om rehabiliteringsteam för prostatacancer inom Västra Götalandsregionen.