MENY

Rehabilitering i fokus på prostatacancerdag

Sidan publicerades 24 oktober 2017

I början av september anordnade RCC Väst en regional utbildningsdag om prostatacancer på Världskulturmuseet – en dag som planeras bli årligt återkommande. Fokus för dagen var att inspirera till att göra verklighet av visionen om rehabiliteringsteam för prostatacancer inom Västra Götalandsregionen.

Det blev en uppskattad dag med stort engagemang. Drygt 100 personer deltog i dialog om hur man kan skapa en cancerrehabiliteringsstruktur inom prostatacancervården. Under dagen presenterades även det senaste inom forskning och utveckling samt nyheter i det uppdaterade nationella vårdprogrammet och den nya regionala medicinska riktlinjen för prostatacancer. Johan Stranne, urolog och regional processägare för prostatacancer vid RCC Väst, berättar om vad som är aktuellt inom prostatacancerområdet.

Inspiration, fakta och verktyg

Syftet med dagen var att ge utrymme för erfarenhetsutbyte över professionsgränserna och att inspirera till att göra verklighet av visionen om rehabiliteringsteam för prostatacancer inom Västra Götalandsregionen. Innehållet riktade sig både till patient- och närståenderepresentanter och vårdpersonal som arbetar med omhändertagandet av män med prostatacancer i regionen. Under dagen diskuterades bland annat urologens, onkologens, kontaktsjuksköterskans, uroterapeutens, sexologens och kuratorns roll i rehabiliteringsprocessen.

Ingela Franck Lissbrant

– Det saknas idag en tydlig plan och ett strukturerat arbetssätt för rehabilitering av män med prostatacancer i regionen. Rehabiliteringsarbetet är fragmenterat vilket leder till stora regionala skillnader. Utbildningsdagen är ett utmärkt sätt att lyfta dessa högt prioriterade frågor. Det här är startpunkten för det arbete som vi regionala processägare nu ska bedriva tillsammans med regionens enheter för att försäkra oss om att varje man med prostatacancer får tillgång till förstklassiga rehabiliteringsinsatser utifrån sina specifika behov, säger Ingela Franck Lissbrant, onkolog och regional processägare för prostatacancer vid RCC Väst. 

En höjdpunkt för många var den hemliga gästföreläsaren, författaren och överläkaren, Astrid Seeberger. Hon delade med sig av en patientberättelse som belyste betydelsen av mötet och samtalet mellan läkare och patient som enligt henne måste präglas av det hon kallar en skamlös nyfikenhet, den som når fram till patientens innersta.

På plats för att berätta om vikten av att skapa en rehabiliteringsstruktur för att möta patientens individuella behov fanns även Gunnar Eckerdal, överläkare och regional processägare för cancerrehabilitering vid RCC Väst. Minsta möjliga nav i en sådan struktur består av läkare, kurator och kontaktsjuksköterska, menar han. Ett uppskattat inslag i hans föreläsning var några konkreta tips för vårdpersonalen att ta med sig hem till för diskussion på den egna vårdenheten eller kliniken.

Gunnar Eckerdal– Tanken är att varje team kommer överens om vad som ska tas upp i ett av de första samtalen. Det blir till en checklista eller enkät. Målet är att ingenting ska glömmas bort, exempelvis barnens situation, aptit och näring. Listan kan lämnas till patienten redan före besöket för att fyllas i hemma i lugn och ro, säger Gunnar Eckerdal.

Tvärprofessionellt innehåll uppskattades

Deltagna uttryckte stor uppskattning för bredden i utbildningsdagens innehåll och bland deltagande vårdpersonalens yrkestillhörighet. Tillsammans med deltagande patient- och närståenderepresentanter upplevdes det ge många intressanta möten i pauserna och ett stort kunskapsutbyte som helhet. Så här säger några av deltagarna om utbildningsdagen:

”Jag tycker att det var en bra bredd, flera engagerade talare och med höjdpunkten Astrid som var enormt inspirerande.”

”Variationen mellan föreläsning av siffror statistik och etik. Bra med kort tid för varje föreläsare.”

”Variationen i teman var viktig. Alla kände sig intresserade och tilltalade. Viktigt också att få träffa alla yrkeskategorier och kollegor i regionen. De teman som togs upp kunde i pauserna omedelbart stötas och blötas med andra på ett sätt som aldrig annars sker.”

”Inspirerande föreläsning av sjukgymnaster, tar med detta hem för att diskutera i kontaktsjuksköterskegruppen.”

”En bra blandning mellan mjuka och hårda värden. Inte bara fokus på staplar och tabeller utan även fokus på patientens välbefinnande ur andra aspekter.”

Fortsatt arbete i vården

Under det närmaste året kommer det regionala processarbetet fokusera på implementering och uppföljning av den nya regionala medicinska riktlinjen för prostatacancer i regionen där tyngdpunkten i arbetet kommer att ligga på förbättrad rehabilitering.

– Förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete är mycket goda då alla enheter, såväl privata som offentliga, nu finns representerade i vårdprocessgruppen och engagemanget är stort, säger Ingela Franck Lissbrant.

Den regionala utbildningsdagen planeras att bli årligt återkommande och ska även framöver belysa såväl medicinskt som psykosocialt omhändertagande av män med prostatacancer.

Kontakt

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst


Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 24 oktober 2017