Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 9 april 2018

Nu finns en ny sammanställning av aktuella projekt inom cancerforskning i regionen. Rapporten för 2017 visar en tydlig ökning av antalet forskningsprojekt samt att många projekt som tidigare var i uppstartsfas nu har etablerats.

RCC Väst gör regelbundna sammanställningar av pågående cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen. Syftet är att stärka den kliniska forskningen genom att ge en samlad bild av aktuella forskningsaktiviteter och underlätta kontakter med olika forskare och forskargrupper.

Sammanställning av de forskningsprojekt som pågick i regionen under 2017 har tagits fram av Eliza Åkeson, administrativ koordinator, och Caroline Olsson, FoU-ansvarig. Projekten har identifierats via nationella, regionala och lokala anslagsgivare och källor.
Rapporten visar en tydlig ökning av antalet identifierade projekt i den aktuella sammanställningen. I årets rapport finns 605 projekt jämfört med 534 föregående år.

– Det är också fler forskare som återkopplar när vi tar kontakt för att säkerställa att vi söker fram rätt information. Fyra av fem vill vara med jämfört med tre av fyra för 2016, säger Eliza Åkesson.

Man kan också se att många projekt som varit under uppstartsfas tidigare år nu etablerats och stöds av både lokala och nationella anslagsgivare.

– Det är ett fint kvitto på att den regionala cancerforskningen verkligen drivs framåt och inte stannar i ett planeringsstadium, säger Caroline Olsson.

Läs mer och ta del av rapporten