MENY

Utbildning som ger resultat i vården

Sidan publicerades 14 februari 2018

Entusiasmen var stor den 25 januari när studenter som deltagit i utbildningen för kontaktsjuksköterskor hade sin avslutningsdag i Göteborg. Utbildningen består av tre delkurser och ges på halvfart under 1,5 år. Kursupplägg och föreläsare får toppbetyg. Studenternas förbättringsarbeten visar också att det här är en utbildning som ger resultat.

Nyutexaminerade kontaktsjuksköterskor på avslutningsdag i Göteborg

Utbildningen är en uppdragsutbildning på 30 högskolepoäng som har tagits fram i samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst, Regionalt cancercentrum syd, Högskolan i Skövde, Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola samt Lära Nära-plattformen för internetbaserade studier.

Frida Smith, projektledare för utbildningen, inledde dagen med att välkomna alla examinerade kontaktsjuksköterskor som samlats på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Göteborg.

– Idag är höjdpunkten på året trots att det bara är januari. Jag är stolt över både utbildningen och alla era fina arbeten!

Hon berömde studenterna och berättade om effekterna av förbättringsarbetena som ingår i utbildningens sista delkurs. Frida nämnde också tidigare enkäter, som visat på många positiva resultat i vården.

– Det har blivit bättre struktur i patientflöden, rutiner har förbättrats och patienter får en mer jämlik vård. Vårdpersonalens arbete har blivit roligare samt är mer uppskattat av både patienter och anhöriga. Förbättringsarbetena är både viktiga och hållbara. De stannar kvar ute i verksamheterna och är inga arbeten som kommer att läggas åt sidan.

Frida är mycket engagerad och glad att vara delaktig. Innan det var dags för studenterna att presentera sina egna projektarbeten avslutade Frida sin summering av utbildningen med att ge en stor eloge till alla elever:

– Var stolta över vad ni gjort, ni är fantastiska!

Malin och Anna vill förbättra omhändertagandet av patienterna

På Hematologimottagningen, Hallands sjukhus Varberg, jobbar både Malin Jönsson-Larsson och Anna Kvorning. Malin är kontakt- och behandlingssköterska och Anna är specialistsjuksköterska inom onkologi samt tillförordnad avdelningschef på Hematologimottagningen/avd. 5A.Malin Jönsson-Larsson och Anna Kvorning

– Vårt förbättringsarbete handlar om att tydliggöra kontaktsjuksköterskans funktion på Hematologimottagningen, förklarar Malin.

Malin och Annas arbete har redan medfört stora förändringar tillsammans med positiva effekter. Personalen ser arbetsmiljöförbättringar och omhändertagandet av patienterna har följt samma förbättringsutveckling. Detta har bekräftats av både patienter och anhöriga, vilket är ett fint bevis på att utbildning ger resultat.

När det gäller kontaktsjuksköterskeutbildningen är Malin och Anna överens. De framhåller att den befintliga kurslängden är viktig. Det är mycket att lära och tiden behövs för att hinna fördjupa sig i innehållet men också för att vardagen ska fungera.

–  Som kursdeltagare hinner du stanna upp och reflektera över det du lärt dig. På detta sätt kan vi nu ta med oss det bästa från utbildningen ut till verksamheten, avslutar Anna.

En utbildning som ger resultat i den egna verksamheten

Maria Jönegren arbetar som sjuksköterska inom AVH-teamet (avancerad
vård i hemmet) på Geriatrik- och rehabiliteringskliniken, Kungälvs sjukhus. På uppdrag av klinikchefen fick Maria skapa en roll som koordinator och kontaktsjuksköterska för patienter med hjärntumör, då detta saknades. På denna väg kom det sig att Maria fick gå utbildningen.

– Mitt förbättringsarbete har resulterat i förändringar. Nu arbetar jag som koordinator och kontaktsjuksköterska och patienterna kan ringa alla vardagar. Kungälvs sjukhus är också med i de regionala mötena vilket gör att vi också deltar mer i regionens arbete.

Maria Jönegren

Maria är mycket nöjd med utbildningen. Hon framhåller tydligt att hela kursupplägget från början till slut har varit suveränt bra. Att kursen innehåller framtagning av förbättringsarbete som man tar med sig ut i det verkliga arbetet är lysande.

– Det är viktigt att ha tid till att göra ett bra förbättringsarbete. Om kurslängden varit kortare hade jag inte kommit lika långt som jag nu gjort. Alla föreläsare har varit jättebra och utbildningen är lagom lång.

Text och foto: Annika Magnusson


Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 14 september 2018