Verksamheten i full gång på Kraftens hus Sjuhärad

Sidan publicerades 27 februari 2018

Den 7 februari hölls öppet hus och sedan dess är verksamheten i full gång. Vi har ställt tre frågor till Carina Mannefred som är utvecklingsledare vid RCC Väst och nu även arbetar deltid som verksamhetsansvarig för Kraftens hus Sjuhärad.

Besökare vid Öppet hus prövar på att måla i målarverkstaden.

I lokalerna som finns på 6 våningen i Träffpunkt Simonsland i Borås kan cancerdrabbade och närstående delta i aktiviteter som målarverkstad, föreläsningar om kost, yoga, eller bara sitta ner och prata en stund med andra som delar samma erfarenheter. Samtalsgrupper med olika inriktning kommer också att erbjudas framöver.

Patienter och närstående är aktivt med och utformar och utvecklar verksamheten, vilket kan betyda att aktiviteter kan skifta över tid. Familjekväll för yngre familjer med barn är ett önskemål från patienter, som verksamheten hoppas kunna tillgodose senare i vår.

Verksamheten bemannas till en början av Pia Bredegård som är patient och Carina Mannefred, som är socionom/kurator. Det finns även andra personer som engageras i verksamheten och antingen anlitas för att utföra en specifik aktivitet eller arbetar ideellt med olika uppdrag. 

Tre frågor till verksamhetsansvarig
Carina Mannefred

Carina MannefredNu har verksamheten vid Kraftens hus Sjuhärad varit igång i några veckor. Vilken respons har ni fått?

– Vi har fått ett positivt gensvar från patienter och närstående. Hittills har det kommit ungefär tio besökare per dag. Vi har hunnit prata med varje besökare och fått möjlighet att berätta om hur vi tänker kring verksamheten.

Det är härligt att se hur möten kring kaffebordet kan generera spontana samtal om tankar och känslor kring hur det är att leva med cancer. De lyssnar till varann och ger användbara råd, vilket kan upplevas som ett gott stöd.

Hur kommer ert samarbete se ut med vården och andra aktörer?

– Vi samarbetar med Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och andra samhällsaktörer och planerar föreläsningar av exempelvis kurator, dietist, handläggare från Försäkringskassan som pratar utifrån sitt professionella område. Sjukhusdirektören har uttryckt att deras bidrag till verksamheten ska ske via punktinsatser. Det finns även en tanke att bjuda in forskare som berättar om den senaste forskningen inom cancerområdet. Det är något som patienter och närstående efterfrågat och de kommer att kunna vara med och välja olika ämnesområden.
Vi samarbetar också med lokala och regionala patientföreningar som kommer att ha egna möten i våra lokaler

Vilka får delta i verksamheten och när är det öppet?

– Alla som är berörda av cancer kan besöka Kraftens hus, och det betyder att både patienter och närstående, vuxna såväl som barn är välkomna. Det känns fint att vi möjliggör möten mellan människor och jag hoppas att fler patienter och närstående hittar till oss framöver. Vi har många följare på Facebook och där annonserar vi om våra aktiviteter.

Vi har öppet tre dagar i veckan. Tisdagar kl. 8-17, onsdagar kl. 10-20 och fredagar kl. 8-15.


Bilder från verksamheten och öppet hus

Ingrid Draminsky och Berit EngströmIngrid Draminsky och Berit Engström som leder målarverkstad vid Kraftens hus Sjuhärad dukar upp med färger och penslar inför öppet hus.

Personal från kirurgen på Södra Älvsborgs sjukhus är på besök och provar på att måla i målarverkstaden tillsammans med en medarbetare från RCC Väst.

Pia Bredegård, Carina Mannefred och Andreas Hellström föreläser för besökare vid öppet hus om projektsamarbetet som ligger till grund för verksamheten.

På Kraftens hus Sjuhärad kommer besökarna att kunna prova på yoga med olika inriktning och med olika ledare. Här leds aktiviteten Core av Catrine Olsson, student från Hälsopromotionsprogrammet vid Göteborgs universitet. 


 

 

I lokalerna finns plats för möten och samtal mellan både stora och små.

 

 

 

Följ verksamheten i sociala medier och på deras webbplats

Där annonseras nya aktivitetstillfällen löpande och där visas fler bilder från invigningen, öppet hus och den dagliga verksamheten: 

www.facebook.com/KraftensHus/
www.instagram.com/kraftenshussjuharad/
www.kraftenshus.se